Nakładka ABC Płyta umożliwia zaprojektowanie stropów żelbetowych oraz obliczenie ugięcia płyty zarysowanej. PN-EN 1992-1-1: 2008; PN-B-03264: 2002.Czytaj więcej >
Nakładka ABC Tarcza umożliwia obliczanie tarcz z pełnym wymiarowaniem tarcz żelbetowych. Uwzględnia zarysowanie według EC 2. Czytaj więcej >
Nakładka ABC Rama 3D umożliwia obliczanie dowolnych ustrojów prętowych, płaskich oraz przestrzennych . Wymiarowanie jest w pełni zgodne z PN.Czytaj więcej >
Nakładka ABC Obiekt 3D umożliwia obliczanie dowolnych obiektów powłokowych, ramowych i mieszanych. Wymiarowanie jest w pełni zgodne z PN.Czytaj więcej >