ABC Obiekt 3D to uniwersalna nakładka do programu GstarCAD. Umożliwia obliczanie dowolnych obiektów powłokowych, ramowych i mieszanych. Wymiarowanie jest w pełni zgodne z PN.

Nakładka ABC Obiekt3D umożliwia  rozwiązanie w zakresie statyki i dynamiki każdego przestrzennego obiektu, który można zamodelować układem elementów prętowych i powierzchniowych. Takie przestrzenne obiekty mogą stanowić:

  1. Budynki o układzie płytowo-słupowym
  2. Budynki trzonowe
  3. Zbiorniki okrągłe i prostopadłościenne posadowione na układzie wsporczym, na gruncie lub podziemne
  4. Silosy
  5. Zbiorniki na materiały sypkie
  6. Kanały spalin
  7. Obiekty energetyczne.

Nakładka ABC Obiekt 3D posiada osobną ścieżkę modelującą i rozwiązującą obiekty czysto prętowe (Rama3D).

Więcej informacji: www.pro-soft.gliwice.pl