bik architekturaBiK Architektura to nakładka dla GstarCAD, która znacznie usprawnia pracę architektów. Nakładka jest w pełni kompatybilna z GstarCAD 2017.

Dzięki nakładce BiK Architektura, każdy architekt i projektant  otrzymuje zestaw przydatnych  funkcji, które pozwolą mu na szybsze i dokładniejsze  rysowanie rzutów, rysowanie przekrojów budowlanych, a także  projektowanie ścian, stolarki oraz schodów.  BiK Architektura umożliwia również precyzyjne wygenerowanie zestawień pomieszczeń oraz zestawień stolarki okiennej.

Cena: 1000 zł netto

BiK Architektura wspomaga architektów w projektowaniu następujących elementów:

 1. Drzwi
 • dodawanie drzwi zarówno w rzucie, w przekroju, jak i w widoku;
 • możliwość definiowania wielu elementów drzwi ( m.in. węgarki i progi);
 • definiowanie drzwi jednoskrzydłowych przy zastosowaniu dużej liczby akcesoriów
  (klamki, szyby, kratki itp.)
 • automatyczne tworzenie zestawienia stolarki drzwiowej w oparciu o szpilki opisowe
 • błyskawiczny dostęp do wskazanych informacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury odnośnie drzwi;
 • możliwość precyzyjnego definiowania drzwi.
 1. Okna
 • dodawanie okien oraz drzwi balkonowych zarówno w rzucie, w przekroju, jak i w widoku;
 • ogromna swoboda użytkownika  w kwestii projektowania  okien m.in: podział kwater, parapety, węgarki;
 • zestaw gotowych okien i drzwi balkonowych;
 • w pełni automatyczne tworzenie zestawień stolarki okiennej w oparciu o szpilki opisowe;
 • dostęp do danych o powierzchni w świetle ościeżnicy;
 • możliwość szybkiego uzyskania wskazanych informacji w oparciu o Rozporządzenie Ministra
  Infrastruktury odnośnie stolarki okiennej
 • możliwość precyzyjnego definiowanie  okien oraz drzwi balkonowych.
 1. Schody
 • dodawanie schodów zarówno w rzucie, jak i w przekroju;
 • rozliczenie biegu z kontrolą warunku 2h+s;
 • funkcja podzielenia rozliczonego biegu na fragmenty  pozwalająca na rysowanie
  schodów do spocznika, a  kolejną ich część dalej od spocznika;
 • wrysowywanie barierek;
 • odczyt z rysunku rzędnej dla wskazanego stopnia.