BiK Żelbet Siatki PLUS jest kolejną nakładką branżową wchodzącą w skład pakietu BiK, rozszerzającą możliwości nakładki BiK Żelbet.

Moduł BiK Żelbet Siatki PLUS  pozwala m.in. na: automatyczne zestawianie siatek na rysunku, łatwe dodawania siatek użytkownika, możliwość wyboru trzech typów opisów. Użytkownicy otrzymują również dostęp do obszernej bazy a siatek typowych.

Cena: 390 zł netto