BiK Base to nakładka dla GstarCAD, będąca wspólną platformą dla pozostałych modułów pakietu BiK, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dużej liczby rysunków branżowych w jednym pliku. Zachowana zostaje przy tym właściwa wielkość opisów i tekstu wymiarowego w odmiennych skalach.Nakładka jest w pełni kompatybilna z GstarCAD 2016.

Pakiet został wyposażony w procedury i biblioteki elementów budowlanych przeznaczone do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych, przekrojów  budowlanych. Można w nim znaleźć także procedury wspomagające organizację i zarządzanie elementami rysunku.

Cena: 1 050 zł netto

BiK Base pozwala na:

 • Automatyczne zarządzanie warstwami  w trakcie rysowania  lub wstawiania z biblioteki dowolnego elementu rysunkowego;
 • Wprowadzenie standardu nazewnictwa warstw, kolorów i rodzajów linii;
 • Intuicyjne wybieranie poprzez wskazanie  warstw przeinaczonych do ukrycia, zamrożenia itp.;
 • Generowanie nowych warstw w zgodzie  z istniejącym  standardem warstw dla BiK;
 • Tworzenie ścian jednowarstwowych lub ścian wielowarstwowych;
 • Połączenia ścian, usuwanie „zbędnych” linii;
 • Możliwość dodania własnego typu ścian;
 • Wstawianie ramek rysunkowych ( z nazwą rysunku, jego „ścieżką” oraz bieżącą datą);
 • Parametryczne wstawianie drzwi i okien, wrysowywanie w/w elementów w ścianę wraz z automatyczną modyfikacją ich krawędzi;
 • Wymiarowanie poprzez ciąg wymiarów;
 • Opisy w postaci tekstów oraz odnośników jedno i wieloliniowych;
 • Rozmiar opisów jest automatycznie dostosowywany do skali rysunku, w zależności od wielkości na wydruku;
 • Stawianie tzw. „kot wysokościowych”;
 • Możliwość klonowania i kopiowania elementów wraz z logicznym dziedziczeniem cech;
 • Rysowanie różnych rodzajów izolacji, w tym  izolacje przeciwwilgociowe i termiczne;
 • Obliczanie powierzchni pomieszczeń, metki i opisy pomieszczeń;
 • Automatyczne obliczanie sumy ze wskazanych na rysunku liczb;
 • Zliczanie długości wskazanych odcinków;
 • Biblioteki elementów: kuchennych, sanitarnych, zieleń, zwierzęta, elementy wyposażenia, materiały budowlane, pojazdy i inne.

BiK Base i Kreator Zestawień

Dzięki połączeniu możliwości modułów BiK Base i  Kreatora Zestawień, możliwe jest  tworzenie,  przy użyciu  BiK Base, tabel zestawieniowych na rysunku, jak również wprowadzanie ich do pliku tekstowego. Odpowiednie dane do zestawienia moduł pobiera wprost z rysunku. Istnieje możliwość dalszej edycji tabel  zestawieniowych z pliku tekstowego oraz formatowanie ich w arkuszu kalkulacyjnym lub, ewentualnie, w edytorze tekstów. Z kolei Kreator Zestawień został wyposażony w kilka gotowych schematów tabel, umożliwiających tworzenie zestawiania elementów utworzonych w pozostałych modułach pakietu BiK.

Kreator Zestawień umożliwia:

 • zdefiniowanie wyglądu tabeli;
 • wybranie bloków do zestawienia;
 • dobranie atrybutów do właściwych kolumn tabeli;
 • zdefiniowanie dokładności obliczeń;
 • wybór  typu generacji danych;
 • uporządkowanie danych zarówno alfabetycznie, jak i numerycznie;
 • zapisywanie i odczytywanie schematów tabel zestawieniowych;
 • zestawianie danych znajdujących się na rysunku
 • zestawianie danych do pliku (*.csv), możliwość edytowania ich w arkuszu kalkulacyjnym czy edytorze tekstów.

Gotowe schematy

Kreator zestawień został wyposażony w kilka gotowych schematów tabel, dzięki którym możliwe jest tworzenie  zestawienia elementów narysowanych w pozostałych modułach pakietu BiK np:

 • zestawienia okien i drzwi;
 • zestawienia nadproży, elementów drewnianych, pomieszczeń.

Łatwe opisywanie rysunków

W module BiK można odnaleźć dodatkowe funkcje, znacznie ułatwiające właściwe opisywanie elementów na rysunkach:

 • opisy (metek) mieszkań z automatycznym obliczaniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej;
 • opisy okien uproszczone i rozszerzone;
 • opisy drzwi uproszczone i rozszerzone;
 • opisy nadproży, elementów drewnianych, opisy śrub.

W trakcie wstawiania wyżej wyszczególnionych opisów, możliwe jest odczytanie większości danych wprost z rysunku.

Praca z blokami i atrybutami

Kreator zestawień oferuje  funkcje ułatwiające pracę z blokami i zawartymi w nich atrybutami:

 • możliwa jest zmiana wartości pojedynczego atrybutu a także wielu atrybutów w tym samym momencie;
 • możliwa jest edycja wszystkich atrybutów, znajdujących się w jednym bloku.