BiK Śruby to nowa nakładka dla GstarCAD, która rozszerza możliwości modułu BiK Stal zdecydowanie skracając czas wymagany do wrysowywania i opisywania elementów śrubowych. Dzięki modułowi BiK Śruby użytkownik GstarCAD może szybko i łatwo zdefiniować zestaw a następnie wstawić go do rysunku. Zestaw definiowany jest w specjalnym oknie dialogowym

Moduł BiK Śruby pozwala użytkownikom na swobodne opisywanie zdefiniowanego wcześniej zestawu. BiK Śruby pozwala określić wygląd opisów we wskazanym rysunku.

Cena: 390 zł netto

BiK Śruby umożliwia również zestawienie opisanych elementów, w 3 różniących się zestawieniach:

• zestawienie śrub;

• zestawienie strukturalne śrub;

• zestawienie szczegółowe śrub.

Klikając w poniższe link,i można zobaczyć działanie modułu w praktyce :

Wstawianie śrub

Zestawienie śrub