BiK Stal to nakładka dla GstarCAD, która łączy ogromne możliwości programu do projektowania CAD 2D/CAD 3D GstarCAD z automatycznymi procedurami rysowania elementów „stalowych” rysunków konstrukcyjnych. W module BiK Stal dodawanie elementów i ich modyfikowanie jest szybkie i intuicyjne, co znacznie przyśpiesza pracę użytkownika. Moduł pozwala także uniknąć błędów i nieścisłości występujących między rysunkiem a wymiarami oraz utworzonymi na ich podstawie zestawieniami.

Pakiet został wyposażony w procedury i biblioteki elementów budowlanych przeznaczone do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych, przekrojów  budowlanych. Można w nim znaleźć także procedury wspomagające organizację i zarządzanie elementami rysunku.

Cena: 1 100 zł netto

Nakładka BiK Stal to:

 • Intuicyjna obsługa i wdrożenie;
 • Polska wersja językowa;
 • Parametryczne rysowanie elementów
 • Widoki i przekroje elementów z opisami i wymiarami;
 • Zestawienia elementów;
 • Zgodność z Polską Normą;
 • Kompatybilność z innymi modułami pakietu BiK.

Biblioteka elementów i spoin

Rysowanie elementów stalowych: IPN od 80 do 550 również z pocienionym środnikiem, IPE od 80 do 600, HEB od 100 do 1000 również połówki, HEA od 100 do 1000, ceowników od 35 do 300 również z pocienionym środnikiem, ceowników ekonomicznych od 50 do 400, kątowników równoramiennych od 20×3 do 200×20, kątowników nierównoramiennych od 45x30x4 do 20x10x12, rur okrągłych od 20/2.3 do 508/30, rur kwadratowych, elementów zimnogiętych (ceowniki, kątowniki), HKS, IKS, IKSH, IPBS, prętów z różnych gatunków stali, blachownic dowolnego wymiaru;

Automatyczne tworzenie rysunków 2D

 • Tworzenie elementów styku doczołowego w widokach i przekroju (BiK Stal automatycznie rozpoznaje widok elementu i rysuje optymalny widok połączenia);
 • Możliwość rysowania elementów zarówno w przekroju, jak i w widoku z czterech stron –  z uwzględnieniem widoczności krawędzi;
 • Automatyczne generowanie przekroju elementu po wskazaniu linii w widoku (z wycięciem fragmentu linii wskazanych, na dowolną odległość);
 • Łatwa zamiana widoku elementu na inny (sposób rysowania);
 • Rysowanie osi konstrukcyjnych z późniejszą możliwością podmiany osi na element stalowy w odpowiednim widoku;
 • Odwrócenie elementu względem osi;
 • Zakończenie elementu blachą doczołową;
 • Rysowanie podcięć jednostronnych i dwustronnych;
 • Zakończenie elementu linią przerywaną (ukrycie całego lub fragmentu elementu)
 • Aby uzyskać informację o elemencie wystarczy wybrać odpowiednią komendę i wskazać linię, program rozpozna typ elementu np. DWUTEOWNIK, jego wielkość np. 120, może również wyświetlić na ekranie jego wartości
 • Rysowanie śrub i otworów w widoku, układów otworów
 • Rysowanie trójkątów opisujących odległości między węzłami
 • Tworzenie szyków otworów w odpowiednich widokach
 • Biblioteka rodzajów spoin

Opisy

 • Opisy elementów wykonywane są półautomatycznie. Program rozpoznaje typ, wielkość długość elementu i proponuje te wartości umieścić w opisie
 • Opisy spoin, symbole dodatkowe dla spoin
 • Użytkownik wartości zawsze może poddać edycji

Zestawienia

 • Zestawienia stali dla fragmentu lub całego rysunku
 • Program generuje tabelę zestawieniową przy uwzględnieniu zaznaczonych opisów
 • W tabeli obliczana jest również powierzchnia malowania, dodatki na spoiny i inne
 • Zestawienia stali do pliku dla zewnętrznych programów obliczeniowych
 • Możliwość połączenia z Excel’em
 • Wyświetlanie danych geometrycznych i wytrzymałościowych dla wskazanego elementu
 • Dodatkowy zestaw czcionek technicznych
 • Naddatki przy zestawieniach stali.