CADise to nakładka dla programu GstarCAD pozwalająca na szybkie i precyzyjne przygotowanie wszelkiej dokumentacji elektrycznej. CADise rozszerza funkcjonalność GstarCAD i pozwala projektantom instalacji elektrycznych skrócić najbardziej czasochłonne działania projektowe.

Program CADise zawiera rozbudowaną bibliotekę symboli oraz formatek rysunkowych. Nakładka pozwala także na sprawne oznaczanie elementów rysunku i posiada możliwość rozszerzenia funkcjonalności biblioteki o współpracę z programem PROTON+.

Funkcjonalność biblioteki symboli:

 • Rozbudowana biblioteka symboli elektrycznych;
 • Formatki rysunkowe (ramki, tabelki);
 • Wstawianie symboli w dowolnej skali, z możliwością zdefiniowania trzech skal standardowych;
 • Dowolne obracanie wstawianych symboli, standardowe kąty obrotu;
 • Identyfikacja symbolu w formie oznaczenia oraz opisu symbolu;
 • Wstawianie wielokrotne wybranego symbolu;
 • Edycja opisu wstawianych symboli (wstawione symbole są standardowymi elementami dwg i można je przetwarzać wszystkimi funkcjami platformy CAD);
 • Edycja tabeli rysunkowej oraz tabeli zmian, z możliwością tworzenia kartoteki wykonawców rysunków;
 • Skuteczna pomoc programu;
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika (polski, angielski).

Współpraca z programem PROTON+

Aby usprawnić tworzenie rysunków do protokołów elektrycznych wykonanych programem PROTON+, możliwe jest rozszerzenie CADise o dodatkową funkcjonalność. Pozwala to między innymi na:

 • Wypełnienie tabelki rysunku poprzez wskazanie protokołu;
 • Przypisanie opisu do wstawianego symbolu poprzez wskazanie pomiaru w protokole;
 • Wstawianie wielokrotne symboli z automatycznym pobieraniem opisów z kolejnych pomiarów;
 • Uzupełnienie kartoteki wykonawców rysunków z kartotek programu PROTON+.

Środowisko pracy

Program pracuje jako nakładka dla programu GstarCAD. Współpraca z programem PROTON+ wymaga dostępu do pliku bazy danych zawierającej protokoły z pomiarów.

Branża: Elektryczna