GeoView to program służący jako poręczna i szybka przeglądarka zbiorów ze współrzędnymi.

Unikatowość i uniwersalność programu GeoView wynika, z zintegrowania w jednym programie wielu funkcji związanych ze współrzędnymi. Jedną z tych funkcji jest współpraca z środowiskiem CAD.

Cena: 128 zł netto

Cechy programu:

  • Wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD, w postaci tekstów (numery, rzędne), punktów, symboli;
  • Odczytywanie współrzędnych elementów zaznaczonych na rysunku CAD (teksty, linie, punkty, symbole);
  • Odczytywanie współrzędnych klikniętych punktów oraz inne operacje wspomagające integrację z rysunkiem CAD (zoomowanie, odszukiwanie w tabelce klikniętych punktów);
  • Przeglądanie plików ze współrzędnymi (pliki tekstowe, C-GEO dla Dos i Windows, WinKalk, GeoKalk, LandMap, EwMapa, GEO 89, Leica GSI, TDS RAW/RW5);
  • Zaawansowane przetwarzanie zbioru punktów – przesiewanie, kontrola, renumeracja, translacja, sortowanie, w trybie tylko do odczytu (z możliwością eksportu zmodyfikowanych zbiorów do pliku TXT i innych formatów);
  • Transmisja/eksport współrzędnych do: GEO2000 (Casio), M-GEO (Psion Workabout), Geodimetr (Geodat), Leica GSI, Google Earth KML, GPX, Garmin PCX5, OZI Explorer WPT, Fugawi, z automatyczną transformacją do układu WGS84 w razie potrzeby;
  • Wyświetlanie informacji katastralnych z Geoportalu, na temat punktu – województwo, powiat, gmina, nr obrębu, nr i identyfikator działki na której znajduje się punkt (rozpoznaje układy 1965, 1992, 2000);
  • Wyświetlanie okolicy punktu w Google Maps, Targeo, mapGO, Zumi, Geoportal, bing Maps, Yahoo! Maps;
  • Tworzenie listy sekcji map, dla całego zbioru lub zaznaczonych punktów.

Program GeoView jest dostępny również w wersji bezpłatnej, która posiada ograniczoną funkcjonalność.

Branża: Geodezja