KaliBronek to program służący do kalibracji rastrów. Umożliwia on precyzyjne wpasowanie zeskanowanych podkładów( map, rysunków, planów) oraz rysunku wektorowego.

Cena: Kalibronek (650 zł netto) Kalibronek wersja z licencją na kluczu USB (871 zł netto)

KaliBronek stanowi idealne rozwiązanie dla geodetów i kartografów wykonujących mapy wektorowe i wektorowo-rastrowe, a także dla projektantów i architektów, używających zeskanowanych map jako podkładu w procesie tworzenia dokumentacji projektowej. Zastosowane algorytmy transformacji pozwalają nie tylko na usunięcie zniekształceń geometrycznych powstałych w procesie skanowania, lecz umożliwiają również całkowite zdeformowanie obrazu rastrowego z uwzględnieniem wielu punktów dostosowania.

KaliBronek zawiera szereg opcji pozwalających na diagnozowanie dokładności wpasowania rastra z możliwością wyszukiwania największych odchyłek. W przypadku znalezienia zbyt dużej odchyłki, program umożliwia zmianę pojedynczego punktu łącznego, bez konieczności ponownego wskazywania pozostałych punktów. KaliBronek wyposażony jest, w narzędzia wspomagające wpasowanie na siatkę krzyży mapy zasadniczej lub innej, z możliwością automatycznego obliczenia docelowych współrzędnych arkusza na podstawie godła mapy. KaliBronek obsługuje zarówno obrazy czarno-białe, jak i te w odcieniach szarości i kolorowe. Program zawiera również podstawowe narzędzia edycyjne, umożliwiające przycięcie lub wycięcie fragmentu, wykonanie inwersji rastra oraz odszumianie.

Branża: Geodezja