profilekProfilek to nakładka rysunkowa dla GstarCAD przeznaczona dla projektantów instalacji sanitarnych.

Cena: 150 zł netto (licencja roczna)

Wszystkie elementy wstawiane poprzez nakładkę Profilek znajdują się na uporządkowanych warstwach, dzięki czemu projekt jest zdecydowanie bardziej czytelny. Profilek jest niezwykle pomocny m.in. przy:

 • Opisywaniu i rysowaniu instalacji kanalizacji wewnętrznej;
 • Rysowaniu i opisywaniu profili podłużnych instalacji, przyłączy i sieci zewnętrznych;
 • Rysowaniu przewodów rurowych wraz z izolacjami i kształtkami;
 • Rysowaniu schematów hydraulicznych
 • Rysowaniu instalacji gazowych
 • Rysowaniu zagospodarowania terenu.

Wszystkie możliwości nakładki można bezpłatnie przetestować przez 30 dni. Po zakończeniu okresu próbnego, część poleceń nakładki staje się nieaktywna.

Instalacja nakładki Profilek w GstarCAD

Jeżeli była zainstalowana wcześniejsza wersja nakładki to należy skasować wszystkie pliki z nazwą zaczynającą sie od słowa „profilek” i „pprofilek” w katalogu głównym GstarCAD. Po rozpakowaniu pliku z programem należy:

 1. Wgrać szystkie pliki z katalogu „SUPPORT” do katalogu głównego GstarCAD, zastępując ewentualnie istniejące już tam pliki.
 2. Katalog „PROFILEK” skopiować do katalogu głównego na dysku „C:”.
 3. Aby uruchomić nakładkę należy wczytać ją do programu poleceniem „_appload” (najlepiej dodając plik profilek.lsp do autostartu) co umożliwi nam korzystanie z nakładki w każdym otwieranym pliku).
 4. Po wczytaniu pliku profilek.lsp do GstarCAD, używamy komendy tekstowej „profilek”. Dzięki temu wczytujemy paski ikonek z poleceniami nakładki oraz menu górne.
 5. Jeżeli mieliśmy zainstalowaną wcześniejszą wersję nakładki, to polecenia „profilek” należy użyć dwukrotnie. Po pierwszym użyciu wyłączą się stare paski z ikonami i menu, natomiast po drugim użyciu wczytają się nowe.

Uwaga:

Podczas instalacji nakładki w systemie Windows 7 lub Windows Vista, program GstarCAD należy uruchomić jako administrator! Przed uruchomieniem nakładki, w każdym pliku należy użyć ikonki ze znakiem zapytania, a następnie kliknąć OK.

Branża: HVAC/ Inżynieria Sanitarna