Wms2CAD to uniwersalny klient WMS/TMS dla programów CAD. Program służy do wyświetlania map rastrowych z serwisów WMS/TMS bezpośrednio w rysunku CAD.

Wystarczy wybrać rodzaj mapy do ściągnięcia i wskazać na rysunku obszar, dla którego ma być pobrana mapa. Program pozwala na wybór kilkanastu zdefiniowanych rodzajów map dla różnych serwisów mapowych, w tym najpopularniejsze w Polsce mapy topograficzne i ortofotomapy z serwisu Geoportal, a także mapy z serwisu Open Street Map. Dzięki Wms2Cad każdy użytkownik GstarCAD może wyświetlać mapy z Internetu w swoim programie.

Cena: 199 zł netto

Branża: Geodezja