Napotkany problem można zgłosić, wysyłając wiadomość na adres: pomoc@gstarcad.pl, ewentualnie: info@gstarcad.pl. Odpowiedź otrzymają Państwo do 2 dni
Jeżeli zakupiona licencja GstarCAD została wyposażona w klucz sprzętowy (opcjonalny), to zmiana wersji językowej programu jest możliwa w dowolnym momencie, także w obrębie jednego komputera. Natomiast w przypadku zakupu licencji elektronicznej( bez klucza sprzętowego) konieczny jest wybór jednej wersji językowej w trakcie instalacji programu.
W pierwszej kolejności badana jest przyczyna, zgłoszonego przez Państwa, problemu. Jeśli problem zostanie potwierdzony przez naszego specjalistę,to wraz ze szczegółowym opisem zostanie on skierowany do producenta programu. Czas oczekiwania na poprawkę jest uzależniony od stopnia skomplikowania problemu. Najczęściej jednak nie trwa on dłużej niż 3 tygodnie.
Obie wersje posiadają taką samą funkcjonalność. Jedyną różnicą jest okres użytkowania. Dla wersji testowej wynosi on 14 dni.
W przypadku reinstalacji systemu operacyjnego numery są w dalszym ciągu ważne. Natomiast w przypadku zmiany płyty głównej lub procesora, poprzedni numer traci aktualność. W celu uzyskania nowego numeru rejestracyjnego, należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Konieczne będzie również przesłanie dodatkowych dokumentów. Warto zaznaczyć, że całą procedura generowania nowego numeru rejestracyjnego jest, dwa razy w roku, bezpłatna.
Istnieją dwie metody licencjonowania programu GstarCAD: kod aktywacyjny, przypisany konkretnemu komputerowi i klucz sprzętowy USB. W tym drugim przypadku licencja przypisana jest do klucza USB, a nie do konkretnego komputera, co pozwala na uruchomienie pełnej wersji programu na dowolnym komputerze, do którego w danej chwili podpięty jest klucz.
GstarCAD może być z powodzeniem wykorzystywany w wielu branżach m.in: architektoniczna, elektryczna, mechaniczna, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja czy geodezja. Staramy się cały czas poszerzać możliwości programu i zwiększać jego kompatybilność z kolejnymi specjalistycznymi nakładkami branżowymi.
W momencie zakupu programu GstarCAD klient nabywa prawo do:
•  otrzymania wsparcia technicznego,
•  okresowych bezpłatnych aktualizacji pobieranych ze strony www.gstarcad.pl,
•  wymiany klucza USB w przypadku jego uszkodzenia (również mechanicznego).
Przyczyn może być kilka:
•  podczas instalacji nie została zaznaczona opcja ‚wersja sieciowa’,
•  brak sterowników lub ich nieprawidłowa instalacja,
•  błędny adres IP lub nazwa serwera,
•  program antywirusowy,
•  aktywny firewall. (W tym wypadku proszę wyłączyć firewall, lub odblokować porty 6001 i 6002).
Najprostszym rozwiązaniem jest ponowne zainstalowanie programu. Dotychczasowe ustawiania zostaną zachowane, a wszystkie pozostałe pliki zaktualizowane.
Niektóre funkcje są uruchamiane podczas otwierania plików. Kliknięcie klawisza „ESC”, podczas ładowania, może spowodować, że część programów nie zostanie uruchomiona a związane z nimi funkcje mogą nie działać prawidłowo.
Podczas przechodzenia do innego okna, należy zakończyć wykonywane wcześniejszych poleceń w oknach poprzednich.
Tak. Obraz powiększymy przewijając rolkę myszy w górę, a pomniejszymy przewijając w dół. Z kolei przewijanie rolki z jednoczesnym jej wciśnięciem, umożliwia przesuwanie obszaru roboczego.
Pliki zawierające różne typy linii są zapisywane w \GStarCAD2011\icad.lin. Pliki te mogą być edytowane np. za pomocą programu WordPad. Można tu również wklejać zdefiniowany rodzaj linii. Nie należy natomiast wklejać plików z rodzajami linii z innych programów (takich jak acad.lin w programie AutoCAD).
W narzędziach obróbki warstw istnieje możliwość ustalenia, które warstwy mają być drukowane, a które nie. Jeżeli niektóre warstwy są pomijane w trakcie wydruku, należy sprawdzić ustawienia.
Obszar wydruku i granice w AutoCAD® wyświetlane są jako białe. Natomiast w GstarCAD obszar wydruku jest szary, a granice białe. Umożliwia to łatwe sprawdzenie, czy rysunek można wydrukować poprawnie. Ponieważ podczas drukowania białe oznaczenie granicy musi pozostać niezmienione, natomiast rozmiar papieru musi być większy niż ramka wydruku. Na przykład, ramka A4 drukowana przy ustawieniach papieru jako A4, zostanie wydrukowana jako nieco mniejsza.
Właściwości granicy obszaru drukowania zapisane są w pliku Printer.ini. Plik ten można otwierać i edytować w notatniku. Margines to przestrzeń pomiędzy granicą obszaru wydruku i papieru. Wartość domyślna będzie stosowana, jeżeli został on odznaczony. Zmieniać można także m.in. szerokość linii.
Powodem może być duża ilość dostępnych drukarek. Podczas przenoszenia interfejsu drukowania, oprogramowanie będzie próbowało połączyć się z domyślną drukarką i innymi dostępnymi na liście. Jeśli drukarka jest nieprawidłowo ustawiona na liście, transfer będzie wolniejszy.
Nie można użyć funkcji snap w obszarze papieru dopóki nie wybierze się jej w rzutni. Można to zrobić przez dwukrotne kliknięcie wybranej rzutni.
Aby przyśpieszyć operacje, należy ograniczyć ilość uruchomionych programów w systemie, a także ilość otwartych rysunków GstarCAD. Użyj funkcji „Purge” aby usunąć zbędne informacje o rysunku w pliku DWG. Dodatkowo ogranicz lub wyłącz funkcjeę Snap. Jeżeli problem nie znika przez dłuższy czas, zaleca się zrestartować program.
Szerokość linii może być wyświetlana i edytowana opcją „szerokość linii” w pasku stanu.
Standardowym formatem GstarCAD jest format DWG, tak więc podczas otwierania plików Autodesk AutoCAD® (AutoCAD2.5 do R2012 nie ma konwersji, a co za tym idzie utraty danych. Możliwe jest otwierania i zapisywania plików DWG, DXF i DWT. Zgodne są także wszystkie rodzaje stylów (takich jak typ linii, wzory kreskowania, styl tekstu, itp.).
Tak. Polecenia w GstarCAD i AutoCAD® są zbliżone. Użytkownik może tworzyć także własne paski narzędzi, poprzez wybór interesujących go opcji.