GstarCAD Mechanical 2022| GstarCAD

GstarCAD Mechanical 2022

Program dostarcza najnowszą bibliotekę części znormalizowanych, symboli i narzędzi do wymiarowania według międzynarodowych norm rysunkowych i zgodnie z rysunkami programu AutoCAD Mechanical.

Pobierz Demo
Czas trwania: 01:55 sek

Główne cechy GstarCAD Mechanical

Pełna kompatybilność
GstarCAD Mechanical umożliwia precyzyjne wyświetlanie i edytowanie rysunków utworzonych w AutoCAD Mechanical.
Oparcie na standardach
GstarCAD Mechanical pomaga inżynierom na swobodną, opartą o normy projektowania, wymianę plików rysunkowych.
Szybka aktualizacja
GstarCAD Mechanical oszczędza czas, znacznie szybciej aktualizując wszystkie powiązane elementy mechaniczne.
Produktywność
GstarCAD Mechanical zawiera narzędzia do kreślenia, edycji, automatycznego wymiarowania i opisu elementów mechanicznych.
Automatyzacja pracy
GstarCAD Mechanical może automatycznie generować listę części, zestawienia komponentów, numery pozycji, widoki, przekroje, wykazy otworów itp.
Wymiana danych
GstarCAD Mechanical może wymieniać dane projektowe z wieloma programami do zarządzania danymi, takimi jak ERP, PLM, PDM.

Co nowego w GstarCAD Mechanical?

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach w GstarCAD Mechanical 2022 i korzystaj z nich w codziennej pracy!

 • Lista pasowań

  Polecenie generuje listę pasowań z utworzonych w obszarze rysunku opisów i umieszcza ją w wybranej lokalizacji. Jeśli dodasz, usuniesz lub zmodyfikujesz pasowania, GstarCAD Mechanical przystąpi do aktualizacji listy pasowań.
 • Biblioteka

  Funkcja Biblioteka przyspiesza pracę z plikami rysunkowymi oraz ułatwia zarządzanie nimi. Po uruchomieniu polecenia GMLIBRARY wyświetlone zostanie okno dialogowe Biblioteka.
 • Menedżer warstw programu Mechanical

  Polecenie GstarCAD Mechanical, używające funkcji znanej jako Automatyczne zarządzanie właściwościami, pozwala na ustalenie pewnych warunków, które pozwalają na automatycznie przydzielanie rysowanych obiektów do danych warstw.

  Jeśli taka warstwa jeszcze nie istnieje, polecenie automatycznie tworzy nową warstwę.
 • Przerywanie linii wymiarowych

  Tworzy przerwy w wymiarach w określonych punktach lub w miejscach, w których wymiary przecinają inne obiekty. Przerwa jest powiązana z obiektem, to znaczy że jeśli obiekt zostanie przesunięty, przerwa przesuwa się wraz z nim. Polecenie umożliwia zwiększenie czytelności rysunku bez konieczności rozbijania wymiaru.
 • Narzędzia kreślarskie

  Uprość mechaniczną dokumentację rysunkową za pomocą inteligentnych narzędzi kreślarskich, takich jak otwory, osie symetrii, linie konstrukcyjne i wiele więcej…
 • Rysunki szczegółów

  Szybka aktualizacja rysunków dzięki zaawansowanym narzędziom tworzenia rysunków szczegółów
 • Superwymiarowanie

  Narzędzie Superwymiarowanie ułatwia wymiarowanie przy wykorzystaniu zmiennych związanych z produkcją elementów oraz integruje informacje o listach tolerancji i pasowań. Inteligentne narzędzia do wymiarowania automatycznie rozmieszczają nakładające się wymiary.
 • Automatyczne wymiarowanie

  Narzędzie do automatycznego wymiarowania pozwala na szybkie utworzenie wielu linii wymiarowych. Użytkownicy mogą tworzyć wymiary z minimalnym wysiłkiem, tworzone są grupy linii równoległych, współrzędnych lub opisy wałków i elementów symetrycznych.
 • Symbole mechaniczne

  Oszczędź swój czas na wprowadzaniu opisów, opierając się o ponad 11 rodzajów symboli, takich jak chropowatość powierzchni, tolerancje kształtu i położenia, symbole spoin, symbol identyfikatora podstawy odniesienia, symbol zbieżności/nachylenia, oznaczenie krawędzi itp.
 • Inteligentny numer pozycji

  Użytkownicy mogą łatwo edytować numery pozycji na rysunku złożeniowym. Dane o części nie ulegają zmianie podczas przenumerowania i uporządkowania pozycji.
 • Lista części i zestawienie komponentów

  GstarCAD Mechanical obsługuje wyodrębnianie danych z plików DWG w celu przyspieszenia i większej precyzji podczas wymiany danych projektowych. Co więcej, funkcje numerów pozycji i list są powiązane z częściami mechanicznymi i są na bieżąco aktualizowane, gdy wykryte zostaną zmiany.
 • Wykazy otworów

  Szybko utwórz wykazy otworów, które automatycznie dostosowują się w oparciu o zmiany projektowe, redukując błędy związane z ręcznym tworzeniem wykazów. Po umieszczeniu przez użytkownika wykazu otworów zostaje on powiązany z projektem i jest dynamicznie aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian.
 • Oparcie o normy i swobodną wymianę danych

  Program pomaga wprowadzać obiekty w oparciu o międzynarodowe normy, co pozwala wykonywać profesjonalne projekty i ułatwia wymianę danych.

GstarCAD Mechanical 2022

 • GstarCAD Mechanical 2022

  GstarCAD Mechanical 2022 usprawnia pracę związaną z projektowaniem mechanicznym, pomagając w szybszym tworzeniu i edytowaniu rysunków.
 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY KREŚLARSKIE I ZGODNOŚĆ Z RYSUNKAMI AUTOCAD MECHANICAL

  Oprogramowanie do rysowania/projektowania GstarCAD Mechanical obejmuje wszystkie dziedziny projektowania mechanicznego. Dostarcza najnowszą bibliotekę części standardowych, symboli i narzędzi do wymiarowania zgodne z normami obowiązującymi w różnych krajach. Jest w pełni kompatybilne z rysunkami ACM od wersji 6 (2002) do najnowszej (2022). Znormalizowany projekt mechaniczny zwiększa wydajność projektantów i pomaga im w realizacji pomysłów.
 • Bezproblemowe wyświetlanie danych

  GstarCAD Mechanical 2022 może dokładnie odczytywać i wyświetlać pełne dane rysunków ACM i w drugą stronę. Bezproblemowe wyświetlanie danych, w tym bloki tytułowe, inteligentny numer pozycji, listę części, BOM, teksturę powierzchni, ramki kontrolne funkcji, symbole spoiny i wiele więcej. Zgodność formatów plików w obu kierunkach.
 • Znormalizowane środowisko rysunkowe

  GstarCAD Mechanical dostarcza międzynarodowe standardy kreślarskie, takie jak ANSI / BSI / CSN / DIN / GB / GOST / ISO / JIS, które są elastyczne i pomagając inżynierom spełnić wymagania projektowe poprzez uproszczenie procesu projektowania mechanicznego.
 • Wymiarowanie i oznaczenia symboli

  Narzędzie Power dimension ułatwia wymiarowanie, ustawiając zmienne istotne dla projektowania, a także integruje informacje o granicach i liście pasowań. Narzędzie do tworzenia kilku wymiarów pozwala na łatwe tworzenie wymiarów zbiorczych, które są odpowiednio rozmieszczone. Narzędzie do edycji wymiarów umożliwia szybkie rozciąganie, dodawanie i łączenie wymiarów, a także pomaga użytkownikom w dokładnej ich edycji. Oszczędność czasu przy tworzeniu opisów, dzięki wykorzystaniu ponad 11 rodzajów symboli, takich jak tekstura powierzchni, ramka kontrolna elementu, symbol spoiny, identyfikator i cel punktu odniesienia, nachylenie, symbol krawędzi. Co więcej, użytkownicy mogą dodawać do biblioteki symboli nowo utworzone symbole. Symbole mogą być dołączane do obiektów docelowych lub wymiarów i automatycznie dostosowywane do rysunków poprzez przesuwanie lub skalowanie.
 • Inteligentny numer pozycji i lista części, automatyczne zarządzanie BOM i danymi

  BOM może w sposób kompleksowy wyświetlać właściwości części składowych. Koordynuje wszystkie informacje na temat danych części składowych i kontroluje zmiany globalne. GstarCAD Mechanical obsługuje pobieranie danych BOM z plików DWG w celu lepszego ponownego ich wykorzystania, oferując bardziej wydajną i dokładną wymianę danych projektowych oraz ułatwiając wcześniejszą współpracę między grupami projektowymi i produkcją. Funkcje inteligentny numer pozycji i lista części są zarówno powiązane z częściami mechanicznymi, jak i aktualizowane w momencie wykrycia zmiany informacji o części. Pozwala to zmniejszyć koszty związane z błędnymi informacjami, które powstają podczas rejestrowania, rozpoznawania i sortowania.
 • Dostępna biblioteka części standardowych i symboli

  Dostosowywane biblioteki części i symboli zgodne z normami upraszczają tworzenie, używanie i zarządzanie własnymi bibliotekami użytkownika oraz pomagają zaoszczędzić czas pracy
 • Widok szczegółowy

  Inteligentne narzędzia projektowe widoku szczegółowego mogą powiększać obszar częściowy przez zaznaczenie pola na rysunku oraz łatwo stworzyć połączone widoki częściowe w różnych skalach.
 • Wykazy otworów

  GstarCAD Mechanical dostarcza pogrupowane tabele otworów. Funkcja filtrowania w tabelach może pomóc użytkownikom w zestawieniu otworów w różnych tabelach w celu optymalizacji procesu produkcyjnego.
 • Ukryj położenie

  Aby narysować ukryte linie krawędzi, wystarczy określić, jakie obiekty znajdują się przed, a jakie za nimi. Gdy modyfikujesz obiekty, są one automatycznie aktualizowane
 • Linia przekroju

  Narysuj linię przekroju i wstaw odpowiednią etykietę widoku przekroju w obszarze rysowania. Ustaw właściwości stylów widoku przekroju w oknie dialogowym Linia przekroju
 • Fazowanie/filtrowanie

  Zmień rozmiar fazowania, używając oryginalnych parametrów okna dialogowego, za pomocą dwukrotnego kliknięcia. Narzędzia fazowania i zaokrąglania pozwalają zaoszczędzić cenny czas projektowania.
 • Lista pasowań

  Polecenie generuje listę pasowań z utworzonych w obszarze rysunku opisów i umieszcza ją w wybranej lokalizacji. Jeśli dodasz, usuniesz lub zmodyfikujesz pasowania, GstarCAD Mechanical przystąpi do aktualizacji listy pasowań.
 • Biblioteka

  Funkcja Biblioteka przyspiesza pracę z plikami rysunkowymi oraz ułatwia zarządzanie nimi. Po uruchomieniu polecenia GMLIBRARY wyświetlone zostanie okno dialogowe Biblioteka.

Porównanie możliwości GstarCAD Mechanical

Pliki GstarCAD GstarCAD Mechanical ACM
dwg i .dxf dla wersji ACAD 2.5 do 2015
.dwg dla wersji ACM 2010-2015
.pat,.shx,.lin i itp.
Standard CAD .dws
Mechaniczne elementy znormalizowane i standardowe
Narzędzia rysunkowe GstarCAD GstarCAD Mechanical ACM
Narzędzia rysunkowe
Oś symietrii
Automatyczne linie konstrukcyjne
Widok detali
Linie przekrojów
Linie cięcia
6 rodzajów kreskowań domyślnych
Ukrycie sytuacji
Wymiary/Symbole GstarCAD GstarCAD Mechanical ACM
Power Dimension
Wiele wymiarów
Okno dialogowe wymiarowania
Przerysowanie wymiarów
Wielokrotna edycja
Wymiary układu
Wymiar rozciągania
Wymiar złączenia
Wymiar wstawienia
Sprawdź wymiar
Wymiar przerwania
Powiązane zaokrąglanie/fazowanie
Notatka do linii odniesienia
Symbole tekstur powierzchni
Właściwości ramy kontrolnej
Symbol spawania
Identyfikator daty
Data planowanego celu
Identyfikator funkcji
Symbol stożka/nachylenia
Symbol krawędzi
Znak środka
Reprezentacja spoin
Arkusz/BOM/Balon GstarCAD GstarCAD Mechanical ACM
Ramki rysunkowe
Przegląd projektu
Odniesienia do części
Edycja odniesień do części
Balon
Organizacja balonów
Przenumerowanie balonów
Zbierz balony
Lista części
Okno dialogowe listy części
Baza danych BOM
Wykres otworów
Lista dopasowań
Projektowanie/Biblioteki GstarCAD GstarCAD Mechanical ACM
Projektowanie wałka
Projektowanie kół zębatych
Edycja części standardowych
Biblioteki
Otwory
Biblioteka Symbolów
FEA
Linia odchylenia
Łańcuchy/pasy
Sprężyny
UWAGA
Puste rubryki oznaczają brak danej funkcjonalności.
Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93
Wróć

Pobierz i przetestuj GstarCAD Mechanical!

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD Mechanical działa przez 30 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

Pobierz Demo
Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz link do pobrania wersji testowej GstarCAD Mechanical oraz podręcznik użytkownika.

Jeżeli wiadomość nie dotrze w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
Wyboru pomiędzy wersją Standard, Professional a Edukacyjną, dokonujemy po uruchomieniu zainstalowanego już programu.

Dla pobrania wersji Demo nakładek branżowych przejdź do strony Nakładki Branżowe >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.