Polityka prywatności | GstarCAD

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Stimați domni, prin utilizarea serviciilor Grupului TMSYS, ne încredințați informațiile dumneavoastră, inclusiv datele cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate are rolul de a vă ajuta să înțelegeți ce date colectăm, în ce scop și pentru ce le folosim.

Sursa de date
Prelucrăm datele pe care ni le furnizați sau pe care ni le lăsați prin intermediul formularelor de pe site, prin telefon sau prin contact direct. De asemenea, prelucrăm date furnizate de părți terțe. Datele privind contractanții nu se aplică angajaților sau colaboratorilor Grupului TMSYS.

Domeniul de aplicare a datelor
Furnizarea datelor este voluntară. Este vorba în principal de datele necesare pentru a pune la dispoziție conturi sau fișiere, de exemplu, numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, pe care ni le furnizați, de exemplu, în cadrul formularelor sau ferestrelor disponibile pe site-urile noastre, precum și datele pe care le lăsați în urmă atunci când navigați pe site-urile noastre, adică așa-numitele cookie-uri, de exemplu, IP-ul computerului dvs. Domeniul de aplicare al datelor prelucrate poate varia – informații despre acest lucru pot fi găsite pe site-ul web relevant sau puteți să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor (datele de contact de mai jos).

Operator de date
Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este TMSYS Group, reprezentat de TMSYS Sp. z o.o., cu sediul social în Cracovia, la adresa Sołtysowska 12A/4, NIP: 945-215-21-44.

Grupul TMSYS este format din: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.

Administratorul poate fi contactat în legătură cu prelucrarea datelor în scris prin poștă tradițională la adresa: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl

Inspector pentru protecția datelor
Administratorul a numit un inspector pentru protecția datelor, care poate fi contactat în scris prin poștă la următoarea adresă: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków sau prin e-mail: IODO@tmsys.pl

Scopul prelucrării datelor, temeiul juridic și perioada de prelucrare
Scopurile prelucrării datelor

Temeiul juridic

Perioada de prelucrare

Executarea contractului sau a comenzii, inclusiv, de exemplu, reglementările pe care utilizatorul le acceptă,
Întreținerea suportului tehnic
Articolul 6 alineatul (1) litera (b) RODO – necesitatea de a executa contractul la care utilizatorul este parte

Până la expirarea contractului dintre Utilizator și Administrator sau până la expirarea termenului de prescripție a pretențiilor rezultate din reglementările legale

Măsurători statistice,
Marketingul direct (inclusiv analiza datelor și crearea de profiluri în scopuri de marketing) al produselor și serviciilor administratorului,
Gestionarea cererilor care ne sunt adresate, de exemplu prin e-mail, prin formularul de contact, prin telefon
art. 6 sec. 1 lit. f) RODO – interesul justificat al administratorului

Până la notificarea efectivă a unei opoziții

Marketing (inclusiv analiza datelor și crearea de profiluri în scopuri de marketing),
trimiterea buletinului informativ,
răspunsuri la solicitări,
Articolul 6 alineatul (1) litera (a) RODO – consimțământul voluntar

Până la retragerea consimțământului

Îndeplinirea unei obligații legale de a întocmi și păstra înregistrări, de exemplu, facturi;
confirmarea îndeplinirii obligațiilor și formularea de pretenții sau apărarea împotriva pretențiilor
Tratarea plângerilor,
Articolul 6.1.c) RODO – obligație legală

Pentru perioada care rezultă din legislația națională a administratorului

Cookie-uri:

monitorizarea numărului și a tipului de vizite pe site-ul web, colectarea de date statistice privind numărul de utilizatori și tiparele de utilizare, inclusiv date privind numărul IP, dispozitivul, ora ultimei vizite pe site etc,

menținerea preferințelor utilizatorului, a aspectului ecranului, inclusiv a limbii și a țării preferate de utilizator,

îmbunătățirea vitezei și a performanței site-ului,

Colectarea datelor necesare pentru efectuarea de tranzacții și achiziții,

Colectarea de date de către rețelele de publicitate

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) RODO – consimțământul voluntar

Până când utilizatorul modifică în mod independent setările de gestionare a modulelor cookie în browserul său.

Datele furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate în scopul creării de profiluri și al adaptării conținutului de marketing, a ofertelor sau a altor informații trimise de noi în funcție de interesele dumneavoastră. Cu toate acestea, datele furnizate de dumneavoastră nu sunt prelucrate în scopul luării automate de decizii.

Destinatarii datelor
Destinatarii datelor sunt societățile din cadrul Grupului TMSYS și entitățile care prelucrează în numele administratorului. În același timp, entitățile care prelucrează date în numele administratorului acționează pe baza unui acord cu administratorul și numai în conformitate cu instrucțiunile administratorului.

Drepturile persoanelor
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în lumina prevederilor RODO, aveți dreptul de a:

– solicitarea din partea administratorului: accesul, rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal,

– cererea administratorului de a restricționa prelucrarea,
– să transferați sau să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal,
– să depună o plângere la autoritatea de supraveghere.

Vă puteți exercita drepturile de mai sus contactând administratorul sau supraveghetorul la adresa de e-mail: IODO@tmsys.pl
Posibilitatea de a exercita drepturile de mai sus poate depinde de temeiul juridic al utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de scopul prelucrării acestora.

Informații suplimentare
Administratorul depune toate eforturile pentru a asigura toate măsurile fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat, în conformitate cu toate legile aplicabile.

Protecție
Prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Grupul TMSYS este un document cu caracter informativ și este publicată în vederea punerii în aplicare a prevederilor rezultate din reglementările RODO. În același timp, Politica de confidențialitate este o operă în sensul legii drepturilor de autor, care este supusă protecției. Este interzisă duplicarea sau utilizarea totală sau parțială a acestuia în contradicție cu scopul său.

 

 

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę
X
Wróć

Pobierz GstarCAD 2021 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2021.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2021 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2021.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
210805

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
210628

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93