W przypadku starszych licencji, które nie mają możliwości rejestracji online, zastosowanie ma inna metoda aktywacji.

Przed rejestracją proszę się upewnić, że rejestrujemy wersję zakupioną. Numery licencji, które otrzymujecie Państwo od nas po zakupie, są dedykowane dla konkretnej wersji programu GstarCAD (STD/PRO).

Po wybraniu wersji aktywują się pozostałe przyciski, wybieramy Aktywuj. W następnym kroku wybieramy metodę licencjonowania, czyli Licencja jednostanowiskowa/ Zabezpieczenie programowe (Fexnet).

flex1-300x272

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie numeru licencji, która została Państwu przydzielona. Numer licencji można znaleźć na płycie z programem w pliku licencja.txt a jeśli zakupiona została licencja elektroniczna, w mailu GstarCAD – licencjonowanie. Po wprowadzeniu numeru licencji, jak przykładowy numer na poniższym slajdzie, klikamy Wygeneruj, po czym zapisujemy wygenerowany plik .XML nie zmieniając jego nazwy.inst7-300x207

inst7Tak przygotowany plik należy przesłać na adres mailowy info@gstarcad.pl.

Licencje są każdorazowo rejestrowane przez producenta, nie zawsze więc mamy możliwość odesłać je Państwu natychmiast. Przeważnie ma to miejsce na następny dzień roboczy, od otrzymania maila z prośbą o aktywację.

Oczywiście nie sposób zostawić komputer z otwartymi procedurami rejestracyjnymi, ale na szczęście nie ma takiej potrzeby. Po otrzymaniu zarejestrowanego pliku licencji zapisujemy do w dogodnym miejscu, uruchamiamy program GstarCAD, wybieramy zakładkę Pomoc/Rejestracja, w kroku 3 wybieramy Przeglądaj. Po wybraniu pliku zarejestrowanej licencji resp-act.xml wybieramy Aktywuj. Do pełnej aktywacji produktu wystarczy już tylko ponowne uruchomienie programu.

W wypadku licencji z kluczem sprzętowym na sposób instalacji mają wpływ dwa czynniki: System operacyjny (XP, Vista, Windows7, Windows8) i czy komputer na stałe podpięty jest do Internetu. Na płycie instalacyjnej znajdują się 2 katalogi ze sterownikami do kluczy USB: 32bit i 64bit, ale można ten podział przedstawić inaczej. Sterowniki z katalogu 32bit to sterowniki dla systemu operacyjnego Windows XP (bez względu na architekturę 32 bitową czy 64 bitową).

W przeważającej większości przypadków nie musimy przeprowadzać ręcznej instalacji sterowników, poniżej omówimy tą niefortunną sytuację, kiedy nie możemy liczyć na automatyczne pobranie sterowników z internetu.

Windows XP

Procedura jest dość prosta, uruchamiamy program instalacyjny sterownika (Wiz_en.exe) i postępujemy zgodnie z dalszymi instrukcjami. Po instalacji sterowników podpinamy klucz USB do komputera, czekamy na zakończenie procedury instalacyjnej i uruchamiamy program GstarCAD. Na pytanie o metodę aktywacji produktu wybieramy licencja jednostanowiskowa/Klucz sprzętowy i klikamy Dalej. Do pełnej aktywacji potrzebujemy już tylko ponownie uruchomić aplikację GstarCAD.

key1

W nowszych systemach operacyjnych (Vista, Windows7 i Windows 8) procedura wygląda nieco inaczej. Instalujemy sterowniki z katalogu 64bit (bez względu na rzeczywistą architekturę 32/64bit). Po uruchomieniu programu instalacji sterownika (SetS3_USB to HID050613.exe) wybieramy odpowiednio 1 – HID później [ENTER] i Q. Okno instalacji sterownika powinno zostać zamknięte. Następnie podpinamy klucz USB do wolnego portu. Z racji faktu, że nowsze systemy z rodziny Windows, są wyposażone w UAC (Kontrolę Konta Użytkownika), przy pierwszym (rejestracyjnym) uruchomieniu programu, na skrócie GstarCAD klikamy prawym przyciskiem myszy, następnie wybieramy Uruchom jako administrator. Po chwili pojawi się okno wyboru metody aktywacji.

Oczywiście wybieramy Licencja jednostanowiskowa/Klucz sprzętowy i klikamy Dalej. Do pełnej aktywacji potrzebujemy już tylko ponownie uruchomić aplikację GstarCAD.

Przy licencjach uzupełnionych kluczem sprzętowym niektóre aktualizacje systemu Windows mogą spowodować, że system licencyjny programu GstarCAD „zgubi” informację o metodzie licencjonowania. Objawia się to pojawieniem informacji po uruchomieniu licencji, że jest to wersja testowa.Może się zdarzyć, że zarejestrowana licecnja programu GstarCAD.

Może się zdarzyć, że mimo postępowania zgodnie z powyższymi krokami, program mimo wszystko uruchomi się jako wersja testowa. Przed kontaktem z supportem bardzo proszę o wyjęcie klucza USB z portu i wpięcie do dowolnego innego wolnego. Powinno to spowodować ponowną inicjację i w efekcie – rozwiązanie problemu.

W przypadku starszych licencji, które nie mają możliwości rejestracji online, zastosowanie ma inna metoda aktywacji.

W sytuacji kiedy planują Państwo reinstalację systemu operacyjnego, bądź z innego powodu zaistnieje konieczność przeniesienia posiadanej, zarejestrowanej licencji programu GstarCAD, w celu przyspieszenia procedury proponujemy wykonać eksport licencji. W tym celu uruchamiamy managera licencji GstarCAD (GstarCAD License Manager). Skrót do aplikacji instaluje się na pulpicie niezależnie od skrótu do GstarCAD, natomiast jeśli został wcześniej usunięty z pulpitu, można go uruchomić z katalogo, do którego zainstalowaliśmy aplikację. Nazwa pliku to gslmC.exe

Bez tytułu

Po zaznaczeniu numeru licencji, którą chcemy wyeksportować (przeważnie będziecie Państwo mieli tylko jeden wpis) klikamy more. W kolejnym kroku,

lmc2

Wybieramy Generate i zapisujemy wygenerowany plik w dogodnym miejscu, nie zmieniając mu nazwy. Po tej operacji licencja programu GstarCAD przestanie działać. Następnie posługując się tym samym numerem licencji generujemy plik XML jak w rozdziale rejestracja licencji elektronicznej. Oba pliki (wyeksportowany –return.xml i xml wygenerowany z nowego komputera należy przesłać zwrotnie do nas w celu rejestracji.

W sytuacji awarii komputera czy przymusowego formatu dysku, nie mamy możliwości przeprowadzenia eksportu licencji. W celu ponownej rejestracji programu korzystając z posiadanego numeru licencji generujemy plik XML. Niestety w takiej sytuacji producent wymaga dostarczenia dokumentu wyjaśniającego powód ponownego generowania licencji. Dokument można pobrać TUTAJ

Pola wymagane do uzupełnienia to zaznaczone na czerwono:

CO

Data, nazwa firmy, adres, Tel i email a poza tym numer licencji, którą chcemy przenieść (oczywiście numer licencji wprowadzamy w rubryce posiadanej wersji). Tak uzupełniony dokument należy wydrukować, opieczętować pieczątką firmową i jego skan przesłać razem z wygenerowanym wcześniej plikiem XML na adres mailowy licenses@gstarcad.pl
Jeśli zakupili Państwo aktualizację licencji programu GstarCAD, ciąg dalszy aktualizacji zależy od rodzaju licencji. 

W wypadku posiadaczy licencji elektronicznych, pobieramy i instalujemy GstarCAD 2015, analogicznie jak w wypadku poprzedniej licencji i przy pomocy nadanego Państwu numeru generujemy plik XML. Tak przygotowany plik przesyłamy do rejestracji na adres licenses@gstarcad.pl Po otrzymaniu zwrotnie zarejestrowanego pliku licencyjnego wprowadzamy go w Kroku 3 Ciąg dalszy jak w rozdziale Rejestracja licencji elektronicznej.

W wypadku licencji uzupełnionej o klucz sprzętowy, pobieramy i instalujemy najnowszą dostępną wersję GstarCAD 2015, do komputera podpinamy klucz sprzętowy ze „starszej” wersji i uruchamiamy program, wybierając oczywiście licencja jednostanowiskowa/Klucz sprzętowy a następnie aktywuj. Powinno pojawić się okno:

 

Z pola Numer produktu kopiujemy numer licencji i przesyłamy do aktualizacji. Na podstawie przesłanego Numeru produktu producent wygeneruje Numer seryjny i Kod aktywacyjny pozwalający na uruchamianie tym kluczem GstarCAD 2015. Klucz nadal będzie działał z poprzednią wersją programu.

Przed aktualizacją warto sprawdzić, jaką dokładnie wersję programu posiadamy. Można to sprawdzić w każdej chwili. Uruchamiamy programu GstarCAD, w zakładce Pomoc wybieramy pozycję O programie (w wersji anglojęzycznej Help/About) W oknie, które nam się pojawi należy zwrócić uwagę na numer występujący po słowie BUILD, ten numer można z powodzeniem interpretować jako datę. W załączonym przykładzie, build został utworzony w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Program GstarCAD jest narzędziem bardzo dynamicznie rozwijanym. Wszystkie aktualizacje w obrębie wersji są dla naszych klientów dostępne bezpłatnie. W celu przeprowadzenia aktualizacji należy po pobraniu nowej wersji uruchomić plik instalacyjny. W początkowej fazie instalacji program zapyta o sposób instalacji. W celu uniknięcia problemów zalecamy wybór opcji Napraw.

Wszelkie dokonane przez Państwa ustawienia programu, zmiany ustawień standardowych zostaną zachowane. Aktualizacji ulegną tylko pliki, które zmieniły się w stosunku do poprzednio używanej wersji. Gorąco zachęcamy możliwie najczęstszej aktualizacji naszego programu, zwłaszcza w początkowej fazie jego rozwoju. W okresie późniejszym aktualizacje nie będą już tak newralgiczne.