Odnowienie licencji

Wsparcie techniczne > Odnowienie licencji

Przywrócenie licencji po awarii/zniszczeniu/utracie komputera

Przywrócenie licencji GstarCAD jest możliwe w sytuacji awarii, kradzieży czy też zmianie niektórych podzespołów komputera.
W przypadku formatu dysku czy przeinstalowania systemu nie ma potrzeby korzystania z tej opcji.

Ważne!

Po przesłaniu poniższego formularza urządzenie, na którym była użytkowana licencja zostaje zablokowane, a ID komputera jest dodawane do czarnej listy. To skutkuje brakiem możliwości późniejszego zarejestrowania na nim tej samej czy nawet nowej licencji.

Jeżeli wniosek o zablokowanie licencji zostanie złożony bez uzasadnienia, a następnie użytkownik zdecyduje usunąć blokadę, proces ten będzie wiązał się z opłatą w wysokości 200 zł netto.

Numer licencji wprowadzamy w rubryce odpowiadającej posiadanej wersji programu. Tak uzupełniony dokument należy opieczętować/podpisać i jego skan przesłać na adres mailowy licenses@gstarcad.pl