Zwrot licencji

Strefa WIedzy > Aktualizacja Licencji

Zwrot licencji

Zwrot licencji GstarCAD Online

W celu zwrotu licencji GstarCAD Online należy przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) -> Zwrot Online(O) -> Zwróć

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.

Zwrot licencji GstarCAD Offline

W celu zwrotu licencji GstarCAD Offline należy:
1. Przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) ->  Zwrot ręczny(M)
2. Wygenerować plik return.xml
3. Wgrać plik return.xml na stronę https://license.gstarcad.net
4. Wczytać plik zwrotny i nacisnąć przycisk Zwróć.

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.

Zwrot licencji GstarCAD Online

W celu zwrotu licencji GstarCAD Online należy przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) -> Zwrot Online(O) -> Zwróć

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.

Zwrot licencji GstarCAD Offline

W celu zwrotu licencji GstarCAD Offline należy:
1. Przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) ->  Zwrot ręczny(M)
2. Wygenerować plik return.xml
3. Wgrać plik return.xml na stronę https://license.gstarcad.net
4. Wczytać plik zwrotny i nacisnąć przycisk Zwróć.

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.

Zwrot licencji GstarCAD 2018-2022 Online

W celu zwrotu licencji GstarCAD Online należy przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) -> Zwrot Online(O) -> Zwróć

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.

Zwrot licencji GstarCAD 2018-2022 Offline

W celu zwrotu licencji GstarCAD Offline należy:
1. Przejść do zakładki Pomoc -> Rejestracja -> Zwróć licencję(R) -> Zwrot ręczny(M)
2. Wygenerować plik return.xml
3. Wgrać plik return.xml na stronę https://license.gstarcad.net
4. Wczytać plik zwrotny i nacisnąć przycisk Zwróć.

Zwrot licencji służy do zwolnienia licencji ze stanowiska i pozwala na przeniesienie licencji między stanowiskami.