Porady i wskazówki | GstarCAD

Porady i wskazówki

możesz w GstarCAD zacząć rysowanie nowych obiektów podając odniesienie, odległość od już
istniejących elementów rysunku bez konieczności rysowania linii pomocniczych? Z myślą o użytkownikach, którzy chcą zoptymalizować swoją pracę i jeszcze lepiej poznać nasz program ruszamy z nowym cyklem „Porady i wskazówki”.

Co tydzień w czwartek na tej stronie będą się pojawiały nowe wskazówki i porady do GstarCAD.

Autorem niniejszych porad jest Robert Nowakowski — Instruktor GstarCAD TMSYS

Czy wiesz, że możesz w GstarCAD automatycznie wyrównać obiekty tekstowe względem wskazanego punktu na: osi x, osi y lub wskazując dwa punkty?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD utworzyć / naszkicować np. swój własny podpis?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD automatycznie utworzyć obrys wskazanych obiektów bez konieczności żmudnego, ręcznego ich obrysowywania?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD automatycznie utworzyć linię przerwania?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD przestawić zmienną systemową STARTUP tak, aby przy otwieraniu nowego rysunku zmienić sposób wyświetlania startowego okna dialogowego?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD przełączać się szybko pomiędzy wieloma otwartymi rysunkami projektu?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić / zmienić domyślną lokalizację przechowywania plików *.BAK (kopii zapasowej) ? Wpisz z klawiatury w linii poleceń komendę MOVEBAK ?
Czy wiesz, że możesz czasami spotkać się z kłopotliwą sytuacją w GstarCAD, gdy podczas użycia jakiejkolwiek komendy, która w standardowych ustawieniach programu, powinna wyświetlać okno dialogowe a tymczasem zamiast tego wszelkie informacje wyświetlane są przez program w Linii poleceń?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD wstawić blok na dowolną geometrię (okrąg, linię, itp.) tak, aby ona nie prześwitywała przez wstawiony blok?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD utworzyć linię pod kątem do innej, już istniejącej nieznanej linii?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić bardzo przydatną funkcję, której nie znajdziesz w innych programach CAD, a mianowicie DIVIDE SEGMENTS?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić bardzo przydatną funkcję, której nie znajdziesz w innych programach CAD, a mianowicie DISTANCE FROM ENDPOINT?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD wyświetlać SZYBKIE WŁAŚCIWOŚCI wskazanych obiektów?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób podać, zwymiarować współrzędne punktu wg GUW oraz LUW?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD skopiować obiekty z jednego rysunku do innego z odpowiednim punktem bazowym tak, aby można było je wkleić w niezmienionej lokalizacji względem wybranego punktu?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić hybrydowy interfejs programu?
Czy wiesz, że w GstarCAD istnieje narzędzie do automatycznego tworzenia Warstw a nazywa się właśnie Automatyczne Warstwy?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD porównać rysunki między sobą?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD zautomatyzować swoją pracę szczególnie jeśli wykonujesz często te same operacje?
CZY WIESZ, ŻE możesz w GstarCAD obrócić Rzutnię (Vport) w Przestrzeni Papieru bez konieczności żmudnego ustawiania UCS jak Obiekt a następnie używania funkcji Plan, itp. dla każdej Rzutni osobno?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ZABLOKOWAĆ RYSUNEK, czyli mówiąc inaczej zabezpieczyć go przed dalszą edycją?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD ZMIENIĆ KOLOR obiektów, w tym też bloków, na JAKWARSTWA
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD w szybki sposób ZAMIENIĆ KOLOR BLOKU ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób ZAMIENIĆ BLOK innym?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób WYEKSPORTOWAĆ WSPÓŁRZĘDNE punktów wg GUW oraz LUW?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD szybko odczytać wymiary dowolnego obiektu bez konieczności wybierania czegokolwiek na ekranie?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD zmieniać właściwości wielu tekstów jednocześnie nie tylko za pomocą okna Właściwości?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD stworzyć DYNAMICZNE DRZWI oparte tylko na jednym PARAMETRZE?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób rozbić, przekształcić TEXT NA KRZYWE ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób zwymiarować obiekty?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób zapisać wszystkie otwarte rysunki bez każdorazowego wybierania opcji ZAPISZ lub ZAPISZ JAKO?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD WYRÓWNAĆ, PRZESKALOWAĆ I OBRÓCIĆ czyli jednym słowem DOPASOWAĆ W PRZESTRZENI PAPIERU obiekty w kilku różnych rzutniach tak, aby np. tworzyły całość dokumentacji mimo, iż w PRZESTRZENI MODELU elementy składowe są wrysowane w różnej skali i pod różnymi kątami?
Czy wiesz , jak poradzić sobie, w przypadku, kiedy otwierasz GstarCAD’a i okazuje się, że w Twoim programie nagle brakuje PASKA STATUSU?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić PRZYKRYCIE (WIPEOUT) pod tekstami zarówno w stylach wymiarowania jak i stylach tekstu?
Czy wiesz jak narysować w GstarCAD linię OCIEPLENIA (termoizolacji)?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD w szybki sposób wczytać Z SZABLONU nie tylko ustawienia rysunkowe warstw, kolorów, bloków, itd. , ale również całą Przestrzeń papieru (formatkę rysunkową, tabelkę, legendy, itd. jeśli miałeś zdefiniowane te elementy w Szablonie ?
Czy wiesz jak, możesz w GstarCAD wyłączyć widoczność wyświetlania lub drukowania Obramowania Obrazów Rastrowych ?
Czy wiesz, że wpisując w GstarCAD w linii poleceń (lub przy kursorze myszki) słowo TIME uzyskasz pełną informację na temat czasu jaki spędziłeś nad danym rysunkiem oraz kilka dodatkowych opcji?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD narysować prostą linię lub polilinię bez użycia opcji F8 (Ortho)?
Czy wiesz jak możesz w GstarCAD ustawić identyczną skalę rodzaju linii w Przestrzeni Papieru zgodną z Przestrzenią Modelu?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD przypisać dla Przestrzeni Modelu i różnych Rzutni dla tej samej Warstwy różne parametry np. kolor czy grubość linii?
Czy wiesz, że nie musisz restartować GstarCAD, aby wczytać ponownie tablicę Skrótów (Aliasów) z pliku gcad.pgp?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD w szybki sposób wybrać obiekty znajdujące się na określonej Warstwie ?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD ułożyć np. obiekty tekstowe na tej samej linii bez konieczności używania zaawansowanych narzędzi a tym bardziej przesuwania ich ręcznie krok po kroku ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD szybko przenieść obiekty z Przestrzeni Modelu do Przestrzeni Papieru i odwrotnie utrzymując odpowiednią skalę obiektu w celu zachowania jego identycznego wyglądu w nowej przestrzeni?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD szybko przywrócić prawdziwą / domyślną wartość wymiaru?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD szybko ponumerować elementy tekstowe?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD rozwinąć linię poleceń i wyświetlić ją w oknie „Notatnika” bez konieczności żmudnego przewijania czy rozciągania jej granic ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD odnaleźć RĘCZNIE EDYTOWANY WYMIAR ?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD wyznaczyć SYMETRIĘ MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI jako np. punkt początkowy linii czy okręgu itp. bez konieczności rysowania obiektów pomocniczych ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić STYL PUNKTU jakim program podzieli np. odcinek ?
Czy wiesz jak możesz w GstarCAD rozbić atrybut na proste elementy tekstowe, z których został on stworzony?
Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD dodać kolejny wiersz tekstu w danej komórce tabeli, która utworzona została za pomocą narzędzia TABELA ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD skopiować elementy składowe bloku bez jego rozbijania lub wchodzenia w jego edycję?
możesz w GstarCAD wybrać ponownie ostatnio zaznaczone obiekty w szybki sposób
możesz w GstarCAD odtworzyć obwiednię kreskowania? Jeśli przez przypadek usunąłeś sobie kontury zakreskowanego obszaru – nie martw się. GstarCAD potrafi odzyskać utraconą obwiednię.
Możesz w GstarCAD przenieść właściwości z jednego obiektu na inny – podobnie jak w Microsoft Office Malarzem formatów
możesz w GstarCAD dodać to paska szybkiego dostępu (QUICK ACCESS TOOLBAR) praktycznie dowolną ikonę, której często używasz
w GstarCAD istnieje ciekawe narzędzie: OPERACJE LOGICZNE działające jak w przestrzeni 3D jednak teraz w 2D? Już nie musisz zamieniać obiektów na regiony. Narzędzie działa na okręgach i poliliniach.
klawisz SHIFT przy ZAOKRAGLENIU lub FAZOWANIU niweluje ustawiony wcześniej promień zaokrąglenia lub fazę i przypisuje mu na czas jego przytrzymania wartość ZERO.
możesz w GstarCAD tak ustawić opcje drukarki, aby po wydrukowaniu pliku CAD do PDF przy pomocy wbudowanej drukarki DWG to PDF pliki wynikowe otwierały się automatycznie a co najważniejsze przenosiły warstwy do PDF’a.
Możesz w GstarCAD zwymiarować kąt rozwarty powyżej wartości kąta 180°.
Możesz w GstarCAD zamiast opcji UTNIJ i WYDŁUŻ, użyć ZAOKRĄGLENIA Z PROMIENIEM ZEROWYM.
możesz w GstarCAD KOPIOWAĆ PRZYROSTOWO TEKST.
Możesz w GstarCAD przeskakiwać z okna jednej RZUTNI, w Przestrzeni Papieru, do drugiej jeśli są nałożone na siebie.
Możesz w GstarCAD rozbić tekst wielowierszowy na jednowierszowy,
Pracujesz w przestrzeni 3D lub po prostu w 2D przez przypadek przekręciłeś układ współrzędnych (UCS) i nie wiesz jak wrócić do standardowego widoku możesz szybko wrócić do Globalnego Układu Współrzędnych oraz ustawić Widok z Góry za pomocą dwóch komend...
Możesz w GstarCAD ukryć obramowanie Rzutni na wydruku,
Możesz rozdzielić zakreskowany wcześniej obszar (kilku obwiedni wspólnie) tak, aby każdy był zakreskowany osobno.
możesz w GstarCAD ustawić „prawdziwy rozmiar” wzoru kreskowania
Możesz w GstarCAD płynnie zmieniać, wybierać kolejne punkty przyciągania – lokalizacji obiektów za pomocą TABULATORA
Możesz w GstarCAD podzielić ekran w PRZESTRZENI MODELU na kilka niezależnych RZUTNI.
możesz w GstarCAD usunąć nakładające się na siebie, duplikujące się, obiekty
Możesz w GstarCAD podzielić dany odcinek na X równych części lub na mniejsze odcinki o konkretnej długości
Możesz zmienić nazwę (RENAME) to fantastyczne narzędzie do wprowadzenia porządku w rysunku z jednego miejsca bez konieczności przechodzenia przez wiele odrębnych okien dialogowych.
Możesz przesłonić w GstarCAD fragment rysunku.
Możesz narysować w GstarCAD łuk w odwrotną stronę.
Możesz w GstarCAD obrócić obiekt pozostawiając jego oryginał w początkowej lokalizacji w jednym poleceniu.
Możesz w GstarCAD zacząć rysowanie nowych obiektów podając odniesienie, odległość od już istniejących elementów rysunku bez konieczności rysowania linii pomocniczych ?
Istnieje funkcja DOPASUJ(ALIGN), za pomocą której w bardzo łatwy i szybki sposób dopasujesz rozmiar jednego elementu rysunkowego do drugiego bez konieczności żmudnego przeliczania skali ?
Możesz w GstarCAD przerwać POLILINIĘ.
Możesz w GstarCAD narysować ŁUK O ZADANYM PROMIENIU I KONKRETNEJ DŁUGOŚCI.
CZY wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić własny szablon *. DWT do tworzenia nowych plików w swojej pracowni tak, aby wszyscy mieli identyczne ustawienia warstw, kolorów, bloków, tabelek rysunkowych, formatek, legend, stylów opisu, wymiarowania, itd., itd. ?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD zaznaczyć wybrany obszar rysunku tzw. „chmurką wersji”?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić myszkę tak, aby PRAWY PRZYCISK MYSZKI oprócz wyświetlania standardowego Menu Prawego Przycisku Myszki dodatkowo stał się Enterem?
Czy wiesz, że możesz wstawić w GstarCAD POLE TEKSTOWE , które automatycznie uzupełni się wybraną przez Ciebie treścią z dostępnych opcji programu?
Czy wiesz, że wpisując w linii komend polecenie MENUBAR wywołasz tzw. zmienną systemową, której jeśli wartość domyślną <0> zmienisz na <1> uruchomisz belkę narzędzi z klasycznego wyglądu GstarCAD.
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD ustawić globalnie współczynnik skali dla wszystkich narysowanych elementów?
Czy wiesz jak w szybki sposób połączyć np. studzienki kanalizacyjne, aby uzyskać następujący efekt?
Czy wiesz, że możesz w GstarCAD usunąć warstwę, na której znajdują się różne elementy bez konieczności żmudnego ich szukania i ręcznego kasowania?
Czy wiesz jak szybko przyciąć obiekty do granicy wybranego kształtu?
Czy wiesz jak ustawić dwupoziomowy tekst w linii wymiarowej ?
Czy wiesz skąd biorą się dziwne (nieprawidłowe) nazwy bloków rysunkowych o nazwie np. G$CCA6FBFA2
Wpisując w linii komend polecenie BCOUNT (B – jak Block, Count – jak licznik) uruchomisz funkcję zliczania bloków w całym rysunku lub tylko we wskazanym jego fragmencie.
Możesz w GstarCAD wstawiać bloki rysunkowe w nieproporcjonalnej skali: różnej w osi X i Y.
Możesz przywrócić prawdziwe wartości zmodyfikowanemu tekstowi wymiaru.
Możesz w GstarCAD odczytać długość Splajnu. We właściwościach (Ctrl+1) nie zobaczymy długości Splajnu.
Możesz w GstarCAD dodać/zmienić własne skróty klawiaturowe.
Wpisując w linii komend ( lub w polu przy kursorze myszy) polecenie TCIRCLE, uruchomisz narzędzie dające Ci możliwość uzyskania obwiedni tekstu w postaci: prostokąta, kwadratu oraz gniazda.
Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie SNAPANG (z jęz. angielskiego skrót od SNAP czyli przyciąganie oraz ANG od kąt) uruchomisz polecenie, które przekręci kursor myszy pod kątem , który odczyta program ze wskazanego przez nas obiektu (kolejno wskazując pierwszy i drugi koniec wybranego odcinka) w rysunku nie przekręcając przy tym układu współrzędnych (LUW).
Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie MIRRTEXT (ang. mirror czyli lustro oraz text czyli tekst) uruchomisz zmienną systemową, która określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu czy nie. Wartości zmiennych: 0 - tekst nie zostanie odwrócony przy operacji lustra 1 - tekst zostanie odwrócony przy operacji lustr
Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie MBUTTONPAN (z jęz. angielskiego skrót od środkowy + przycisk + ”pan” – nowy fragment) uruchomisz zmienną systemową...
Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie OOPS (z ang.pomyłka) uruchomisz narzędzie cofające ostatnią funkcję wymaż, nawet jeśli w międzyczasie zdążyłeś wykonać inne operacje.
Wpisując w linii komend (lub w polu przy kursorze myszy) polecenie MOCORO (z ang. skrót od komend: MOVE, COPY, ROTATE), uruchomisz narzędzie dające Ci te i inne funkcje w jednym poleceniu.
Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Akceptuję
X
Privacy Policy
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz DemoProszę czekać, trwa wysyłanie wersji demo

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz GstarCAD 2022 i przetestuj jego możliwości!

Na podany adres email otrzymasz linki do pobrania programu GstarCAD 2022.
Jeśli wiadomość nie dotrze, sprawdź proszę folder SPAM.

Pobierz Demo+48
Proszę czekać, trwa wysyłanie wersji demoAktualna wersja programu w polskiej wersji językowej:
230527

Aktualna wersja programu w angielskiej wersji językowej:
230527

Poprzednie wersje GstarCAD >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Poprzednie wersje GstarCAD

Bezpłatna wersja testowa GstarCAD działa przez 14 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

×
Dlaczego GstarCAD?
Wieczysta
licencja
Obsługa plików
DWG/DXF
Bezpłatne wsparcie
techniczne
Ponad 10 lat
na rynku
12 312 59 93