License-manager-iconMetody licencjonowania

Istnieją dwie metody licencjonowania programu GstarCAD:  kod aktywacyjny, przypisany konkretnemu komputerowi  oraz klucz sprzętowy na USB. W tym drugim przypadku licencja przypisana jest do klucza USB, a nie do konkretnego komputera, co pozwala na uruchomienie pełnej wersji programu na dowolnym komputerze, do którego w danej chwili podpięty jest klucz.

Actions-view-choose-iconRodzaje licencji

GstarCAD posiada jednostanowiskową lub sieciową wersję licencji. Program instalacyjny  niczym się nie różni. Rozbieżności występują natomiast w metodzie pobierania licencji.

Możliwość zakupu licencji sieciowej GstarCAD pojawia się w wypadku zakupu co najmniej trzech licencji programu. Wersja sieciowa jest przystosowana do pobierania licencji z serwera licencji, który może być software’owy lub sprzętowy. Licencja sieciowa GstarCAD to klasyczna licencja NLM, nazywaną także „pływającą”.

Do działania tej licencji wymagany jest serwer licencji z zainstalowanym managerem LMTOOLS (serwer Windows lub komputer z systemem Windows). Ilość dostępnych licencji na serwerze określa, ilu użytkowników równocześnie może korzystać z programu. GstarCAD może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk. Program zainstalowany na dowolnym komputerze, w chwili uruchomienia, pobiera licencję z serwera. Po wyłączeniu programu licencja jest zwalniana i oddawana do puli. Do prawidłowego działania, przepływu licencji potrzebne są porty 6000 i 6002 TCP/UDP.

Alternatywne rozwiązanie to klucz sprzętowy USB ( pobierz sterowniki ) z wgraną zakupioną ilością licencji. Z konfiguracyjnego punktu widzenia takie rozwiązanie jest prostsze, wystarczy instalacja klucza USB na serwerze oraz instalacja sterowników. W takiej sytuacji sterowniki pełnią rolę managera licencji.

Oczywiście w tym wariancie w/w porty również muszą zostać otwarte. Z punktu widzenia stacji klienckich, przy pierwszym uruchomieniu licencji wymagane jest uruchomienie jako administrator (UAC). Podczas konfiguracji, należy wybrać licencję sieciową i podać adresu IP serwera.Do późniejszego działania  skonfigurowanej już stacji roboczej, nie jest wymagana interwencja administracyjna.

W przypadku starszych licencji, które nie mają możliwości rejestracji online, zastosowanie ma inna metoda aktywacji.

Przed rejestracją proszę się upewnić, że rejestrujemy zakupioną wersję  programu. Numery licencji, które otrzymujecie Państwo od nas po zakupie, są dedykowane dla konkretnej wersji programu GstarCAD (STD/PRO). Po wybraniu wersji aktywują się pozostałe przyciski, wybieramy Aktywuj. W następnym kroku wybieramy metodę licencjonowania, czyli Licencja jednostanowiskowa/ Zabezpieczenie programowe (Flexnet).

flex1-300x272

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie numeru licencji, która została Państwu przydzielona. Numer licencji można znaleźć na płycie z programem w pliku licencja.txt a jeśli zakupiona została licencja elektroniczna, w mailu GstarCAD – licencjonowanie. Aby przejść do okna rejestracji offline, należy kliknąć w link „Click here” podświetlony na niebiesko. Po wprowadzeniu numeru licencji, jak  na poniższym slajdzie, klikamy Wygeneruj, po czym zapisujemy utworzony plik .XML nie zmieniając jego nazwy.

inst7-300x207

Tak przygotowany plik należy przesłać na adres mailowy: info@gstarcad.pl.

Licencje są każdorazowo rejestrowane przez producenta, nie zawsze więc mamy możliwość odesłać ich Państwu natychmiastowo. Przeważnie ma to miejsce na następny dzień roboczy, od otrzymania maila z prośbą o aktywację.

Po otrzymaniu zarejestrowanego pliku licencji zapisujemy go w dogodnym miejscu. Uruchamiamy program GstarCAD, wybieramy zakładkę Pomoc/Rejestracja, w kroku nr. 3 wybieramy opcję Przeglądaj.

Po wybraniu pliku zarejestrowanej licencji resp-act.xml wybieramy Aktywuj. Do pełnej aktywacji produktu wystarczy już tylko ponowne uruchomienie programu.

Po wpięciu klucza licencyjnego do portu USB, automatycznie zostaną  zainstalowane sterowniki. Gdy dioda znajdująca się na kluczu zostanie podświetlona na czerwono, oznacza to że sterowniki są już poprawnie zainstalowane.

key1

Uruchamiamy program. Po chwili pojawi się okno wyboru metody aktywacji. Wybieramy Licencja jednostanowiskowa/Klucz sprzętowy i klikamy Dalej. Do pełnej aktywacji potrzebujemy już tylko ponownie uruchomić GstarCAD.

Przy licencjach uzupełnionych kluczem sprzętowym niektóre aktualizacje systemu Windows mogą spowodować, że system licencyjny programu GstarCAD „zgubi” informację o metodzie licencjonowania. Objawia się to pojawieniem informacji po uruchomieniu licencji, że jest to wersja testowa. W tym przypadku należy ponownie przejść proces rejestracji programu.

Może się zdarzyć, że mimo postępowania zgodnie z powyższymi krokami, program mimo wszystko uruchomi się jako wersja testowa. Przed kontaktem z supportem bardzo proszę o wyjęcie klucza USB z portu i wpięcie go  innego portu. Powinno to spowodować ponowną instalację sterowników i w efekcie – rozwiązanie problemu.

W przypadku starszych licencji, które nie mają możliwości rejestracji online, zastosowanie ma inna metoda aktywacji.

W sytuacji kiedy planują Państwo reinstalację systemu operacyjnego, bądź z innego powodu zaistnieje konieczność przeniesienia posiadanej, zarejestrowanej licencji programu GstarCAD, w celu przyspieszenia procedury proponujemy wykonać eksport licencji.

W tym celu uruchamiamy managera licencji GstarCAD (GstarCAD License Manager), który znajduje się w folderze instalacyjnym programu, nazwa pliku to gslmC.exe.

Bez tytułu

Po zaznaczeniu numeru licencji, którą chcemy wyeksportować (przeważnie będziecie Państwo mieli tylko jeden wpis) klikamy More albo Return License. W kolejnym kroku, wybieramy Generate przy wprowadzonym numerze licencji i zapisujemy wygenerowany plik w dogodnym miejscu, nie zmieniając jego nazwy.

lmc2

Następnie posługując się tym samym numerem licencji generujemy plik XML, jak w rozdziale rejestracja licencji elektronicznej. Oba pliki (wyeksportowany –return.xml i xml wygenerowany z nowego komputera należy przesłać zwrotnie do nas w celu rejestracji.

W sytuacji awarii komputera czy przymusowego formatu dysku, nie mamy możliwości przeprowadzenia eksportu licencji. W celu ponownej rejestracji programu, korzystając z posiadanego numeru licencji, generujemy plik XML. Niestety w takiej sytuacji producent wymaga dostarczenia dokumentu wyjaśniającego powód ponownego generowania licencji. Dokument można pobrać TUTAJ

Pola wymagane do uzupełnienia są zaznaczone na czerwono:

CO

Data, nazwa firmy, adres, Tel i email a poza tym numer licencji, którą chcemy przenieść (oczywiście numer licencji wprowadzamy w rubryce posiadanej wersji). Tak uzupełniony dokument należy wydrukować, opieczętować pieczątką firmową i jego skan przesłać razem z wygenerowanym wcześniej plikiem XML na adres mailowy info@gstarcad.pl

 
Przed aktualizacją warto sprawdzić, jaką dokładnie wersję programu posiadamy.  Uruchamiamy program GstarCAD, w zakładce Pomoc wybieramy pozycję O programie/Informacje (w wersji anglojęzycznej Help/About). W oknie, które  się pojawi  należy zwrócić uwagę na numer występujący po słowie BUILD, ten numer oznacza aktualną wersję programu.

Program GstarCAD jest narzędziem bardzo dynamicznie rozwijanym. Wszystkie aktualizacje w obrębie wersji są dla naszych klientów dostępne bezpłatnie. W celu przeprowadzenia aktualizacji należy po pobraniu nowej wersji uruchomić plik instalacyjny. W początkowej fazie instalacji program zapyta o sposób instalacji. W celu uniknięcia problemów zalecamy wybór opcji Napraw.

Gorąco zachęcamy możliwie najczęstszej aktualizacji naszego programu.