Strefa WIedzy > Tips and tricks > DYNAMICZNE DRZWI

DYNAMICZNE DRZWI

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD stworzyć DYNAMICZNE DRZWI oparte tylko na jednym PARAMETRZE?

Narysuj poglądowy rysunek drzwi np. 90 cm w świetle otworu.

Utwórz Blok rysunkowy.
Punkt bazowy np. w symetrii lewego boku ościeżnicy.

Zdefiniuj Parametr liniowy a następnie przypisz do niego dwie Operacje rozciągania jak na rysunkach obok.
Zwróć uwagę na elementy, które wybierzesz do swoich Operacji.

Przy Operacji rozciągania ramienia drzwi (w pionie) koniecznie ustaw w oknie
Właściwości (Ctrl+1) w polu Nadpisania – Kąt przesunięcia na 90 i zatwierdź Enterem.

W ten sposób ciągnąc za strzałkę Parametru liniowego (rozmiar) w prawo lub w lewo jednocześnie
będziemy rozciągali rozmiar, szerokość drzwi w świetle oraz długość ramienia drzwi w pionie.
Sprytne prawda?

Pozostaje już tylko Operacja skalowania  łuku dodana do naszego Parametru

W ten sposób używając tylko jednego parametru i dodaniu operacji rozciągania oraz skalowania uzyskujemy uniwersalny
blok dynamiczny drzwi.

Samodzielnie przypisz już Operację odbicia lustrzanego czy Odwracania.
Możesz również dodać Listę lub Przyrost w polu Zestawu wartości w palecie Właściwości.