Strefa WIedzy > Tips and tricks > PRAWY PRZYCISK MYSZKI – ENTER

PRAWY PRZYCISK MYSZKI – ENTER

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
możesz w GstarCAD ustawić myszkę tak, aby PRAWY PRZYCISK MYSZKI oprócz wyświetlania
standardowego Menu Prawego Przycisku Myszki dodatkowo stał się Enterem?

Zobacz:
Wystarczy, że w opcjach programu przestawisz następujące opcje …

rys. 1

Klikamy Zastosuj i zamknij, aby wprowadzić bieżące ustawienia do programu.
Teraz po kliknięciu PPM mamy po prostu Enter natomiast kiedy przytrzymamy PPM
250 milisekund czyli ¼ sekundy pojawi się poprzednie menu programu.

Rys. 2

Narysuj np. linię LPM zakończ rysowanie pojedynczym kliknięciem  PPM.

Ponowne kliknięcie PPM spowoduje powtórzenie ostatniego polecenia (Enter) czyli Linia i znowu
możesz rysować linię.

Rys. 3

Teraz przytrzymaj chwilę PPM a powinno pojawić poprzednie menu,

w którym dostępne będą wszystkie opcje programu jak kiedyś.

Rys. 4

Takie ustawienie PPM powoduje, że pracujemy w GstarCAD o wiele bardziej wydajnie.
Dołączając do swojego warsztatu pracy dodatkowo kilka skrótów klawiaturowych oraz drugi duży
monitor … nie będziecie chcieli wracać do domu.