Strefa WIedzy > Tips and tricks > SYMETRIA MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI

SYMETRIA MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD wyznaczyć SYMETRIĘ MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI jako np. punkt
początkowy linii czy okręgu itp. bez konieczności rysowania obiektów pomocniczych ?


W poniższym przykładzie chcielibyśmy wyznaczyć taką właśnie
SYMETRIĘ MIĘDZY DWOMA PUNKTAMI (tutaj końcami linii) jako punkt centralny okręgu.

Wybieramy ikonę rysuj okrąg np. środek promień i na pytanie programu „określ punkt środka
okręgu” klikamy SHIFT lub CTRL + Prawy Przycisk Myszki i z dostępnego menu wybieramy opcję:

Po wskazaniu najpierw pierwszego a następnie drugiego końca linii …

… wyznaczamy w tensposób punkt środkowy (punkt symetrii) między dwoma wskazanymi
punktami, który jest środkiem naszego okręgu.