Strefa WIedzy > Tips and tricks > SZYBKI POMIAR

SZYBKI POMIAR

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD szybko odczytać wymiary dowolnego obiektu bez konieczności wybierania
czegokolwiek na ekranie?

Wystarczy, że użyjesz ikony z karty Eksperss w palecie Dimension w o nazwie SZYBKI POMIAR.

Program automatycznie, żółtym kolorem, pokaże wszelkie wymiary kątowe elementów najbliżej miejsca postawienia
kursora myszki, współrzędne celownika myszki w danym momencie, dodatkowo podając graficznie geometrię, którą tworzą
zamknięte pola naszego wrysowanego obiektu (linie przerywane).

W Opcjach funkcji możemy ustawić Skalę do konwersji jednostek oraz sam format jednostki
wyświetlanych informacji.