Strefa WIedzy > Tips and tricks > WYMIAROWANIE KĄTA ROZWARTEGO

WYMIAROWANIE KĄTA ROZWARTEGO

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD zwymiarować kąt rozwarty powyżej wartości kąta 180°?

Jak widzisz na poniższym rysunku program, przy próbie zwymiarowania kąta rozwartego,
wstawia jego wartość np. 138°. Wszystko w porządku.


Chcąc zwymiarować jednak kąt rozwarty poniżej (zewnętrzny) program niestety powtarza wymiar
kątowy 138°.

Rys. 1

Po użyciu ikony wymiaru kątowego spójrz na linię poleceń i wciśnij Enter wybierając w ten sposób
opcję: OKREŚL WIERZCHOŁEK

Rys. 2

Podążając za pojawiającymi się komunikatami …

Rys. 3

… otrzymasz następujący efekt.

Rys. 4

Powodzenia!