Strefa WIedzy > Tips and tricks > ZAOKRĄGLANIE Z SHIFTEM

ZAOKRĄGLANIE Z SHIFTEM

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… klawisz SHIFT przy ZAOKRAGLENIU lub FAZOWANIU niweluje ustawiony wcześniej promień
zaokrąglenia lub fazę i przypisuje mu na czas jego przytrzymania wartość ZERO ?

Po zwolnieniu klawisza SHIFT program wraca do wpisanych wcześniej ustawień.
Jak widzisz dwie linie zostały zaokrąglone promieniem o wartości = 5.


Promień ten pozostaje aktualny do chwili jego zmiany na inny.

Rys. 1

Chcąc jednak w międzyczasie zaokrąglić inne obiekty z promieniem zerowym nie musimy zmieniać
ustawionej wcześniej wartości zaokrąglenia z 5 na 0.

Rys. 2
Rys. 3

Wystarczy, że przytrzymasz SHIFT podczas zaokrąglania a nie stracisz ustawionej wartości promienia = 5.

Rys. 4

Bardzo usprawnia to codzienną pracę w programie.