Strefa WIedzy > Tips and tricks > ZMIEŃ NA: JAKWARSTWA

ZMIEŃ NA: JAKWARSTWA

CZY WIESZ, JAK ….
… możesz w GstarCAD ZMIENIĆ KOLOR obiektów, w tym też bloków, na JAKWARSTWA?

Jeżeli z jakiś powodów zmieniłeś lub trafiłeś na rysunek gdzie zmieniono kolor Bloków możemy
szybko przywrócić ich właściwości na „jak warstwa” bez konieczności każdorazowego wchodzenia w ich definicję.
Użyjmy przedstawionej obok ikony z palety Zmiana ZMIEŃ na JAKWARSTWA.

W Linii komend zobaczymy komunikat:

Po wejściu w Ustawienia(S) widzimy i możemy zadecydować, jakie cechy
obiektu zostaną przywrócone


Efekt końcowy

Końcowe komunikaty wyjaśniają działanie naszego narzędzia.