Funkcje

Oficjalna premiera
GstarCAD 2024

Program CAD GstarCAD 2024 optymalizuje funkcjonalność 3D poprzez dodanie serii nowych poleceń. Inne nowe funkcje, takie jak:  Szybkie wymiarowanie, Import/Export własnych ustawień i chmura punktów znacznie poprawiają wydajność użytkowania programu w zakresie uzyskiwania danych wymiarowych, przesyłania ustawień użytkownika i danych chmury punktów. Dodatkowo  ulepszenia  palety narzędzi i edytora Mtext ułatwią użytkownikom programu wykonywanie zadań i zdecydowanie usprawnią proces projektowania. Konwerter plików DWG

Funkcje zwiększające efektywność pracy

g18-array-s.gif.pagespeed.ce.4s3KzFj_w_
Więcej opcji tworzenia szyku (Array Options)

Nowe możliwości tworzenia kopii obiektów rozmieszczonych w szyku: prostokątnym, biegunowym oraz w szyku wzdłuż ścieżki.

Tnij (Clip)

Polecenie przycina blok, zewnętrzne odniesienie, obraz, rzutnik i podkład (PDF lub DGN) do określonego obszaru.

Konwerter plików DWG (DWG Convert)

Funkcja wykonuje szybką konwersję jednego lub wielu plików rysunku do wybranego formatu DWG.

g18-hatchtoback-s.gif.pagespeed.ce.VG2FF6KpE8
Kreskowanie na spód (Hatch to back)

Aby uniknąć wypełnienia szyku bloków tekstem, etykietą lub inną grafiką na bieżącym rysunku, możesz ustawić kolejność wyświetlania wszystkich wzorców wypełniania do pozycji tylnej względem wszystkich innych obiektów za pomocą polecenia HATCHTOBACK.

Płaszczyzna przekroju (Section plane)

Polecenie pozwala wykonać przekrój obiektu 3D, wykorzystując wybraną płaszczyznę tnącą. Otrzymany przekrój może być zapisany jako blok 2D lub 3D.

Dodaj wybrane (Add Selected)

Polecenie umożliwia błyskawiczne wygenerowanie nowego obiektu, wykorzystując właściwości zaznaczonego obiektu.

g18-multiple-s.gif.pagespeed.ce.T0wrzx9cYV
Wiele (Multiple)

Polecenie powtarza wybraną komendę cyklicznie, bez konieczności jej ponownego wybierania.

Zmień na JakWarstwa (Set ByLayer)

Komenda zmienia właściwości zaznaczonych obiektów na JakWarstwa (ByLayer), biorąc pod uwagę: kolor, rodzaj, szerokość linii, przezroczystość, a także materiał.

Bezpieczeństwo (Security)

Opcja umożliwia ustalenie poziomu bezpieczeństwa systemu, a także podejrzenie lub usunięcie bieżącego certyfikatu zaufanego wydawcy.

Ulepszone opcje dla większego komfortu projektowania i detalowania

xCOMMAND-PREVIEW-EXTEND.png.pagespeed.ic.i6ltqg0140
Podgląd polecenia (Command Preview)

Dzięki tej komendzie użytkownik zyskuje możliwość podglądu efektu poleceń: Przytnij, Wydłuż i Kreskowanie przed ich zastosowaniem.

Ustawienia warstw

Opcja wyświetla okno dialogowe Ustawienia warstw w Menadżerze stanów warstw, w którym można edytować właściwości powiadamiania o nowej warstwie. Opcja umożliwia również zmianę koloru tła dla zastępowania właściwości warstw.

Dodatkowe opcje druku

Nowe opcje Druk przeźroczysty i Druk cieniowany w oknie dialogowym programu zwiększą jakość wydruków rysunków 2D/3D.

xSNAP-GEOMETRY-CENTER-1-1.png.pagespeed.ic.hN66Ccg3rY
Środek geometryczny (Geometric Center)

Funkcja ułatwia odszukanie środka ciężkości dowolnej figury płaskiej.również zmianę koloru tła dla zastępowania właściwości warstw.

Wstążka, wiersz poleceń oraz pasek stanu

Po wciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie Śledzenie biegunowe (Polar Track) i Lokalizacja (OSNAP) w pasku stanu, możemy teraz wybrać opcje przyrostu kąta oraz lokalizacji względem obiektu bezpośrednio z wywołanego menu.

Dynamiczne menu uchwytu (Dynamic Grip Menu)

Opcja pozwala na szybki dostęp do takich funkcji, jak Rozciągnij i Przedłuż poprzez przytrzymanie kursora myszy nad uchwytem wielofunkcyjnym. Również zmianę koloru tła dla zastępowania właściwości warstw.

Innowacyjne narzędzia oszczędzające czas

Definiowanie rzutni bezpośrednio w obszarze modelu (M2LVPORT)

Polecenie ułatwia tworzenie rzutni w obszarze arkusza poprzez określenie jej skali i wymiarów w obszarze modelu.

Przyrost wartości atrybutu (Atribute Increment)

Funkcja umożliwia automatyczny przyrost wartości atrybutów w dodawanych blokach. Zastępowania właściwości warstw.

Area Table (Tabela powierzchni)

Dzięki temu poleceniu program automatycznie wymiaruje i zlicza obszar obiektu zamkniętego, a następnie eksportuje wyniki do tabeli w obszarze rysunku.

Auto Layer (Automatyczne warstwy)

Funkcja pozwala na automatyczne przyporządkowanie rysowanego obiektu do odpowiedniej warstwy, w celu zwiększenia szybkości oraz precyzji projektowania.

Inne funkcje GstarCAD

Kompatybilność z formatem DWG AutoCADa 2018

GstarCAD jest całkowicie kompatybilny z formatem DWG AutoCADa 2018 Otwierając w GstarCAD plik w formacie DWG, zapisany w programie AutoCAD® w wersji od 2.5 do 2018 możesz być spokojny o swoje dane. Nie utracisz ich, gdyż w trakcie tej operacji nie zachodzi żadna konwersja plików.

GstarCAD obsługuje ogromną liczbę formatów. W programie możliwy jest m.in.: eksport do formatów dwfx, stl, eps, dxx; import z formatów sat, 3ds, wmf oraz publikowanie w PDF a także 3D DWF. Program pozwala również na:

  • Import-eksport plików DWG (openDWG), Plików DXF oraz SCR (skrypty)
  • Import plików .MNU (menu) oraz .DCL (dialog box)
  • Export plików WMF, EMF (Enhanced Metafile) oraz SLD (slajdy)
  • Czytanie plików BMP, GIF, JPG, TIF, obrazów PCX w plikach DWG
  • Opcjonalnie – możliwość zainstalowania modułu konwertującego rysunki z formatu PDF do DXF (PDF2DXF)

Wsparcie VBA, Lisp, .NET

Otwarte środowisko GstarCAD pozwala na łatwe tworzenie dedykowanych aplikacji, z czego chętnie korzystają zarówno zawodowi programiści, jak i zdolni pasjonaci, o czym świadczy coraz większa liczba dostępnych dodatków i nakładek branżowych. GstarCAD obsługuje m.in. języki programowania VBA, Lisp oraz platformę programistyczną .NET.