Nakładki branżowe > AREALABEL

AREALABEL

Program umożliwia dodawanie etykiety do wybranych obszarów lub obiektów i wyświetlanie etykiety z powiązanymi z nimi obszarami w tabeli GstarCAD lub zapisywanie danych do pliku.

AREALABEL

Lisp oferuje dwa tryby pracy: Obszar do tabeli (AT) lub Obszar do pliku (AF), w zależności od danych wyjściowych pożądanych przez użytkownika.