COUNT

Lisp umożliwia zliczanie bloków w formie tabelarycznej. W ustawieniach jest możliwość zmiany wyjściowej formy danych: tabelka GstarCAD, plik tekstowy, plik CSV, zwrócenie danych do wiersza poleceń.

Bezpłatne

COUNT

polecenie: COUNT, COUNTSETTINGS

ustawienia zapisane w: C:\Users\test\AppData\Roaming\Gstarsoft\GstarCAD\R22\en-WW\Support\LMAC_count_V1-4.cfg
usuniecię pliku tymczasowego: C:\Users\test\AppData\Roaming\Gstarsoft\GstarCAD\R22\en-WW\Support\LMAC_count_V1-4.dcl