CYPELUX

Bezpłatne narzędzie stworzone do obliczania natężenia oświetlenia w instalacjach oświetlenia zwykłego i ewakuacyjnego. Program generuje załącznik obliczeniowy, a także wartości projektowe, właściwości przestrzeni oraz zastosowane instalacje oświetlenia normalnego i awaryjnego.