Nakładki branżowe > PaleCPT 5.0 Forgeo

PaleCPT 5.0 Forgeo

2 900 ZŁ

Umożliwia obliczenie nośności i osiadania pali fundamentowych według metod europejskich, w oparciu o sondowania statyczne gruntu CPT.

PaleCPT 5.0 Forgeo

Nakładka Forgeo PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema metodami europejskimi – niemiecką EAP i francuską LCPC.

  • W programie uwzględniono dwie wiodące metody obliczeń – niemiecką EAP i francuską LCPC. Program oblicza nośności pali wciskanych i wyciąganych jednocześnie dla obu metod.
  • Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia.
  • Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera.
  • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń Forgeo PaleCPT:

  • Nośność pali wciskanych i wyciąganych
  • Minimalne oraz maksymalne opory gruntu określające możliwy przedział nośności pala
  • Krzywa osiadania pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego
  • Osiadanie pala pod obciążeniem charakterystycznym
  • Analiza warunków geotechnicznych pod podstawą pala

* programy zabezpieczane są kluczem USB – do ich uruchomienia konieczne jest nabycie klucza USB w cenie 180 zł netto