Nakładki branżowe > PalePN 5.0 Forgeo

PalePN 5.0 Forgeo

Umożliwia obliczanie nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową, w oparciu o podstawowe rozpoznanie gruntowe – tj. rodzaj i stan gruntu.

2 900 ZŁ

PalePN 5.0 Forgeo

Nakładka Forgeo PalePN służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482 oraz komentarzem do normy.

  • W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w normie. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie.
  • Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala.
  • Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego.
  • Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

Zakres obliczeń Forgeo PalePN:

  • Nośność pali wciskanych i wyciąganych
  • Nośność pali pojedynczych oraz grupy pali
  • Nośność fundamentu zastępczego oraz analiza porównawcza nośności grupy pali
  • Analiza minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala

* programy zabezpieczane są kluczem USB – do ich uruchomienia konieczne jest nabycie klucza USB w cenie 180 zł netto