Nakładki branżowe > PaleZbrojenie 5.0 Forgeo

PaleZbrojenie 5.0 Forgeo

Umożliwia wariantowe obliczanie zbrojenia pali fundamentowych w zależności od siły poprzecznej, siły osiowej i momentu zginającego.

2 900,00 PLN

PaleZbrojenie 5.0 Forgeo

Nakładka Forgeo PaleZbrojenie służy do obliczania nośności konstrukcyjnej pala w zależności od siły poprzecznej, osiowej i momentu zginającego zgodnie z Eurokodem 2.

  • Program oblicza zbrojenie pala zgodnie z Eurokodem 2. Obliczenia obejmują zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spiralę).
  • Obliczenia przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór zbrojenia pala.
  • Program automatycznie wyznacza wymaganą liczbę prętów zbrojenia głównego oraz dokonuje analizy rozstawu strzemion (spirali).
  • Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykres nośności konstrukcyjnej pala oraz przekrój zbrojenia.

Zakres obliczeń Forgeo PaleZbrojenie:

  • Zbrojenie główne pala oraz strzemiona (spirala)
  • Zestawienie porównawcze różnych wariantów zbrojenia pala
  • Wartości graniczne momentu zginającego i siły osiowej
  • Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala
  • Odkształcenia stali zbrojeniowej i betonu

* programy zabezpieczane są kluczem USB – do ich uruchomienia konieczne jest nabycie klucza USB w cenie 180 zł netto