GoKart+

GoKart+ to program przeznaczony do kreślenia mapy numerycznej. Program doskonale sprawdzi się podczas tworzenia map do celów projektowych, map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych, szkiców polowych oraz innych opracowań kartograficznych.

865,00 PLN / Roczna

GoKart+

2 599,00 PLN/Wieczysta


Cechy programu:

  • Zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.);
  • Zintegrowane narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych);
  • Zintegrowana, interaktywna instrukcja K-1;
  • Narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy;
  • Narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic;
  • Wykorzystanie zewnętrznych baz współrzędnych (współpraca z bezpłatną wersją GeoView);
  • Import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody K-1;
  • Otwarte bazy definicji elementów, umożliwiające łatwą edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji;
  • Możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi nakładkami do tworzenia map innych producentów;
  • Możliwość importu/eksportu w plikach GML baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG.

Branża: Geodezja