Nakładki branżowe > GstarGeoCAD

GstarGeoCAD

GstarGeoCad to bezpłatny zestaw makr, wspomagający pracę geodetów w programie GstarCAD.

Bezpłatna

GstarGeoCAD


Pomimo, że głównym obszarem zastosowań makr GstarGeoCad jest branża geodezyjna, to mogą być one również, z powodzeniem, używane w innych branżach.

Cechy GstarGeoCAD:

 • Import współrzędnych z pliku tekstowego;
 • Eksport współrzędnych do pliku tekstowego;
 • Rysowanie linii po numerach punktów;
 • Opisywanie krzyża siatki kwadratów;
 • Tworzenie opisów tekstowych z bieżącymi;
 • Tworzenie dynamicznych odnośników ze współrzędnymi punktu;
 • Mierzenie sumy odległości;
 • Projektowanie powierzchni na podstawie zadanej polilinii;
 • Automatyczne tworzenie układu geodezyjnego;
 • Tworzenie dowolnego, lokalnego układu współrzędnych na podstawie transformacji dwóch punktów;
 • Automatyczne tworzenie bloków;
 • Automatycznie numerowanie punktów załamań linii i poliginii;
 • Automatyczne generowanie opisów i eksport współrzędnych punktów do pliku tekstowego lub do linii poleceń GstarCAD, co umożliwia szybkie przetwarzanie uzyskanych danych np. w programie MS Excel.

W nowej wersji dodano nowe polecenie g8geocadconfig, za pomocą którego można zmienić:
– domyślne rozszerzenie eksportowanego pliku (txt, csv),
– separator danych dla współrzędnych importowanych i eksportowanych.

Branża: Geodezja