LIFEcad

LIFEcad to aplikacja działająca na GstarCAD 2020 Standard oraz Professional 64-bit dedykowana projektantom instalacji tryskaczowych. Największą zaletą Aplikacji LIFEcad jest to, iż automatyzuje ona cały proces obliczeniowy oraz na tyle ile się da proces rysunkowy. Dzięki temu spektakularnie skraca czas poświęcony projektowaniu.

3 550,00 PLN

LIFEcad


Główne funkcje LIFEcad:

• Dane projektu – Aby rozpocząć drukowanie  należy zdefiniować parametry projektu. Nakładka pozwala korzystać z wielu plików DWG w obrębie jednego projektu.

• Uskok rurociągu – Funkcja  definiuje miejsce zmiany rzędnej. Należy pamiętać, że rurociągi bez opisanej średnicy i rzędnej, będą posiadały parametry poprzedzającego opisanego odcinka.

• Rysuj przewody rozdzielcze / kolektory – Funkcja uruchamia komendę linia i aktywuje warstwę aktywnej sekcji. 

• Obliczenia / raporty – Funkcja umożliwia: sprawdzenie poprawności wrysowanych rzędnych rurociągów, obliczenie parametrów pracy pompy, obliczenie minimalnej pojemności źródła, obliczenie pojemności sekcji oraz wygenerowanie raportu.

• Współczynnik wypływu / temperatura – Funkcja ta zarządza widocznością atrybutów bloków tryskaczy.

• Wstaw tryskacz – Funkcja pozwala wybrać tryskacz z bazy programu lub zdefiniować własny. Można też skorzystać z funkcji AUTO ROZSTAW, która pozwala na automatyczne rozmieszczenie tryskaczy wdanym pomieszczeniu. 

• Rysuj pion – Piony służą do połączenia instalacji rysowanej na kilku kondygnacjach.

• Opis rurociągu – Opisy umożliwiają nakładce LIFEcad przeprowadzenie prawidłowych obliczeń hydraulicznych.

• Połącz tryskacze i rurociągi – Funkcja  umożliwia szybkie automatyczne podłączenie wielu tryskaczy do przewodów rozdzielczych.

•  Zestawienie – Funkcja tworzy zestawienie materiałowe zarówno rurociągów, jak i armatury.