Nakładki branżowe > MeteorCalc SL (ENG)*

MeteorCalc SL (ENG)*

Oprogramowanie do projektowania elementów elektrycznych instalacji oświetlenia ulicznego. MeteorCalc pozwala na obliczenie zwarć, strat napięcia, mocy i prądu obciążenia w liniach oświetlenia ulicznego i parametrów rozdzielnic. MeteorCalc umożliwia wykonanie wykresów elektrotechnicznych, obliczenie specyfikacji i zestawień materiałowych itp. Oprogramowanie dostępne tylko w angielskiej wersji językowej*.

2 100,00 PLN

MeteorCalc SL (ENG)*


Krótka charakterystyka

MeteorCalc wprowadza rewolucyjne, zupełnie nowe podejście do projektowania elementów elektrycznych zewnętrznych sieci oświetleniowych, takich jak instalacji oświetlenia ulicznego czy tunelowego.

Program w pełni automatyzuje wszelkie obliczenia elektrotechniczne, tworzenie specyfikacji czy rysowanie schematów elektrycznych.

MeteorCalc SL wspiera systemy napięciowe 230/400 V (TN) 50 Hz w sieciach oświetlenia ulicznego i metryczny system jednostek w plikach DWG. Napięcie nominalne można regulować w przedziale 220/380 V – 250/440 V zgodnie z normami regionalnymi.

Główne funkcje programu MeteorCalc SL

Wersja 2.0 programu MeteorCalc SL zapewnia następujące funkcje:
• Symulacja sieci oświetlenia ulicznego o dowolnej złożoności,
• Obliczenia prądów zwarciowych na podstawie normy IEC60909 (ostatnie wydanie z 2016 roku),
• Obliczenia strat napięcia. Straty napięcia w przewodach zasilających oświetlenia ulicznego o ładunku zrównoważonym są obliczane indywidualnie dla każdej fazy z uwzględnieniem straty napięcia w przewodzie neutralnym,
• Obliczenia sumy mocy i prądów obciążenia. Prądy obciążenia w zasilaczach oświetlenia ulicznego są obliczane oddzielnie dla każdej fazy i dla przewodu neutralnego,
• Specyfikacje sprzętowe. Dostępne są specyfikacje dla słupów lamp ulicznych, fundamentów słupów, opraw oświetleniowych, kabli, tras kablowych, urządzeń uziemiających, osprzętu elektrycznego i przewodów wewnętrznych,
• Uzyskiwanie tabeli danych jednostek oświetlenia ulicznego użytych w projekcie. Wielojęzyczne dane wyjściowe na rysunkach,
• Automatyczne rysowanie szczegółowych uproszczonych schematów elektrycznych zasilaczy oświetlenia ulicznego.

Dodatkowe funkcje programu MeteorCalc SL:

• Przypisywanie danych pojedynczemu lub wielu obiektom w obrębie zasilacza. Automatyczna numeracja jednostek oświetlenia ulicznego. Automatyczna dystrybucja według faz,
• Automatyczne wyświetlanie danych o jednostce oświetlenia ulicznego i danych kabli w znacznikach informacji,
• Zewnętrzne raporty z rezultatami specyfikacji. Zewnętrzny raport może być utworzony w formie pliku tekstowego lub eksportowany jako plik CSV do zewnętrznej aplikacji arkusza kalkulacyjnego,
• Biblioteki danych jednostek oświetlenia ulicznego dostosowane do użytkownika. Repozytorium danych współdzielonych pozwala na wymianę danych pomiędzy wieloma użytkownikami,
• Zintegrowana biblioteka danych kabli elektrycznych. Przeznaczeniem bazy danych kabli jest obsługa dowolnych typów kabli elektrycznych stosowanych w sieci oświetlenia ulicznego,
• Tworzenie modeli 3D jednostek oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w zasymulowanej sieci oświetlenia,
• Szczegółowe raporty procedur obliczeniowych. Zewnętrzny raport można utworzyć w postaci pliku tekstowego zawierającego szczegółowe opisy wszystkich kroków procedury obliczeniowej,
• Wbudowany system Pomocy. Automatyczna kontrola modeli oświetlenia ulicznego. Wbudowane polecenia służące do zarządzania warstwami programu. Istnieje wiele poleceń pomocniczych, które mają za zadanie usprawnić i przyspieszyć pracę.