Nakładki branżowe > Profilek

Profilek

Profilek to nakładka rysunkowa dla GstarCAD przeznaczona dla projektantów instalacji sanitarnych.

300,00 PLN

Profilek

Zamów Pobierz Demo Dokumentacja programu

Wszystkie elementy wstawiane poprzez nakładkę Profilek znajdują się na uporządkowanych warstwach, dzięki czemu projekt jest zdecydowanie bardziej czytelny. Profilek jest niezwykle pomocny m.in. przy:

 • Opisywaniu i rysowaniu instalacji kanalizacji wewnętrznej;
 • Rysowaniu i opisywaniu profili podłużnych instalacji, przyłączy i sieci zewnętrznych;
 • Rysowaniu przewodów rurowych wraz z izolacjami i kształtkami;
 • Rysowaniu schematów hydraulicznych;
 • Rysowaniu instalacji gazowych;
 • Rysowaniu zagospodarowania terenu.

Wszystkie możliwości nakładki można bezpłatnie przetestować przez 30 dni. Po zakończeniu okresu próbnego część poleceń nakładki staje się nieaktywna.

Instalacja nakładki Profilek w GstarCAD

Jeżeli była zainstalowana wcześniejsza wersja nakładki to należy skasować wszystkie pliki z nazwą zaczynającą się od słowa „profilek” i „pprofilek” w katalogu głównym GstarCAD. Po rozpakowaniu pliku z programem należy:

 1. Wgrać szystkie pliki z katalogu „SUPPORT” do katalogu głównego GstarCAD, zastępując ewentualnie istniejące już tam pliki.
 2. Katalog „PROFILEK” skopiować do katalogu głównego na dysku „C:”.
 3. Aby uruchomić nakładkę, należy wczytać ją do programu poleceniem „_appload” (najlepiej dodając plik profilek.lsp do autostartu) co umożliwi nam korzystanie z nakładki w każdym otwieranym pliku).
 4. Po wczytaniu pliku profilek.lsp do GstarCAD, używamy komendy tekstowej „profilek”. Dzięki temu wczytujemy paski ikonek z poleceniami nakładki oraz menu górne.
 5. Jeżeli mieliśmy zainstalowaną wcześniejszą wersję nakładki, to polecenia „profilek” należy użyć dwukrotnie. Po pierwszym użyciu wyłączą się stare paski z ikonami i menu, natomiast po drugim użyciu wczytają się nowe.

Uwaga:

Podczas instalacji nakładki w systemie Windows 7 lub Windows Vista, program GstarCAD należy uruchomić jako administrator! Przed uruchomieniem nakładki, w każdym pliku należy użyć ikonki ze znakiem zapytania, a następnie kliknąć OK.

Licencja roczna

Branża: HVAC/ Inżynieria Sanitarna