Nakładki branżowe > Spatial Manager Basic

Spatial Manager Basic

Spatial Manager to nakładka dla GstarCAD opracowana z myślą o potrzebach współczesnych geodetów. Pozwala ona na  sprawne zarządzanie danymi geoprzestrzennymi  w środowisku programu GstarCAD.

1 320,00 PLN

Spatial Manager Basic


Główne cechy Spatial Manager Basic:

1. Ogólne
– Import danych przestrzennych w rysunkach programu GstarCAD
– Transformacja współrzędnych

2. Importowanie danych
– Importowanie obiektów do nowego lub otwartego rysunku
– Podstawowa warstwa docelowa lub nowe warstwy docelowe przy użyciu wartości pola
– Zastosowanie bloków do punktów i centroidów
– Parametry wstawiania bloków z wartości pól
– Wypełnienia i przezroczystości wielokątów
– Oznaczanie elementów podczas importu
– Filtr przestrzenny
– Szybka funkcja importu

3. Źródła danych
– Zarządzanie własnymi skrótami
– Dostęp do plików danych przestrzennych (SHP, GPX, KML, OSM, GML, itp.)

Branża: Geodezja