Aktualności > Nowości w GstarCAD 2025!

Nowości w GstarCAD 2025!

2024-07-10

Nowości w GstarCAD 2025!

GstarCAD 2025 podnosi wydajność na wyższy poziom dzięki akceleracji sprzętowej i innym ulepszeniom zwiększającym komfort projektowania. Nowe funkcje obejmują wiązania parametryczne, edycję danych BIM i Notatki głosowe. Dodatkowo, wprowadzono obsługę języka Python, co pozwala na bardziej rozbudowaną personalizację i automatyzację.

Ulepszenie Wydajność

GstarCAD 2025 wprowadza mechanizm zapisywania przyrostowego, zwiększając prędkość SAVEAS o ponad 30% i QSAVE ponad trzykrotnie. Optymalizacji uległy również odczyt plików, wyświetlanie oraz inicjalizacja oprogramowania, co poprawiło średnią prędkość otwierania rysunków o ponad 25%. Wydajność funkcji TRIM i EXTEND na złożonych rysunkach poprawiła się o około 69%,  została również zwiększona precyzja wyświetlania HATCH, eliminując nadmiarowe linie w gradientowych i przezroczystych wypełnieniach, zapewniając bardziej efektywny przepływ pracy.

Ulepszenie DIM

Nie musisz już przełączać się między różnymi poleceniami, aby tworzyć rozmaite rodzaje wymiarów.

Aby uprościć proces adnotacji i zwiększyć efektywność, wystarczy użyć polecenia DIM. Najedź kursorem na obiekty, aby zobaczyć podgląd wymiaru, a następnie kliknij, by potwierdzić i umieścić wymiar.

Ulepszenie Import i eksport modeli 3D

Na podstawie importowanych plików IFC, GstarCAD umożliwia teraz eksportowanie plików IFC oraz importowanie plików RVT z kompletnymi danymi BIM. Dodatkowo, moduł STEP/IGES jest teraz zawarty w instalatorze GstarCAD i nie wymaga osobnej instalacji.

Ulepszenie Pasek zakładek Pliku i Układu

Pasek zakładek Pliku i Układu w GstarCAD 2025 został zaktualizowany o nowy wygląd. Dodano przyciski “Nowy” i “Lista”, dzięki czemu teraz możesz tworzyć, otwierać i przełączać się między rysunkami/układami bezpośrednio z paska zakładek. Dodatkowo dodano wskaźniki dla plików „Tylko do odczytu” lub „Zmodyfikowany”, aby zapewnić klarowną widoczność statusu

Ulepszenie Lasso

Wybór lassa pozwala na utworzenie nieregularnego obszaru lub zestawu zaznaczenia, co jest korzystne podczas wybierania obiektów w skomplikowanych rysunkach. Wybór oknem został również zoptymalizowany poprzez dodanie opcji Ogrodzenia, Wielokąta Okna oraz Wielokąta Przecinającego.

Ulepszenie Cofnij

W GstarCAD 2025 zoom, przesuwanie i operacje związane z warstwami można cofnąć w jednym kroku, usprawniając przepływ pracy i redukując powtarzające się czynności.

Ulepszenie Drukowanie zbiorcze

Funkcja drukowania zbiorowego w GstarCAD 2025 wprowadziła kompleksowe ulepszenia w oparciu o opinie użytkowników, aby obsługiwać szerszy zakres scenariuszy. Dostępnych jest 11 głównych aktualizacji, obejmujących opcje konfiguracji wsadowej, wykresu, pliku i przetwarzania, zapewniając bardziej wydajne oraz elastyczne kreślenie.

Ulepszenie Kod QR

Polecenie QRCODE teraz obsługuje tryb wiersza poleceń -QRCODE, co ułatwia tworzenie kodów QR za pomocą skryptów lub programów.

Ulepszenie Menadżer licencji

GstarCAD 2025 wprowadza aktualizacje w celu usprawnienia zarządzania licencjami i bezpieczeństwem, takie jak: powiadamianie o wygaśnięciu subskrypcji, wyświetlanie numeru użytkownika w Menedżerze licencji sieciowych oraz uaktualnienie klucza sprzętowego do Moway USB.

Nowość Akceleracja graficzna

GstarCAD 2025 oferuje teraz akcelerację graficzną, która wykorzystuje możliwości przetwarzania grafiki przez dedykowany procesor graficzny, aby pomóc procesorowi w wydajniejszym wykonywaniu zadań. Ta aktualizacja  znacznie poprawia jakość wyświetlania grafiki i przyspiesza pracę, zwiększając ogólną wydajność oprogramowania.

Nowość Wiązania parametryczne

Wiązania parametryczne zarządzają relacjami między obiektami, umożliwiając automatyczne dostosowywanie innych elementów po wprowadzeniu zmian. Ograniczają one również modyfikacje wartości odległości i kąta, co zapewnia precyzję projektu.

Nowość Edycja danych BIM

Dane BIM można teraz edytować bezpośrednio w GstarCAD 2025, co zapewnia zwiększoną wydajność przepływu pracy projektowej!

Nowość Natywne wsparcie dla mysz 3D

Myszy SpaceMouse i CadMouse firmy 3Dconnexion są teraz natywnie wspierane przez GstarCAD 2025. Dzięki joystickowi kontrolera możesz manipulować widokami 2D i perspektywami 3D, przełączać widoki oraz wykonywać polecenia za pomocą klawiszy skrótów myszy. Możliwe jest również dostosowanie konfiguracji przycisków myszy w oprogramowaniu sterownika dla tych urządzeń.

Nowość Notatki głosowe

Możesz teraz dodawać komentarze głosowe do rysunków w GstarCAD 2025. Poprzez panel Menadżera Głosu łatwo możesz tworzyć, nagrywać, odtwarzać i zarządzać notatkami głosowymi.

Nowość Przerwij w punkcie

Polecenie BREAKATPOINT umożliwia podzielenie wybranego obiektu na dwa w określonym punkcie oraz tworzenie odstępu, w przeciwieństwie do funkcji BREAK.

Nowość Jednostki DWG

GstarCAD 2025 umożliwia zmianę jednostek rysunków, co pozwala spełnić standardowe wymagania dotyczące rozmiaru i adnotacji oraz zapobiega błędom wynikającym z używania różnych jednostek.

Nowość Manager aplikacji

Manager aplikacji to zintegrowany system zarządzania wtyczkami. Umożliwia wyszukiwanie, włączanie/wyłączanie oraz przeglądanie aplikacji, dzięki czemu pozwala na uzyskanie najbardziej odpowiedniej konfiguracji usług przy minimalnym wykorzystaniu zasobów.