Strefa WIedzy > Tips and tricks > ALT+ENTER NOWY WIERSZ W TABELCE

ALT+ENTER NOWY WIERSZ W TABELCE

Spis treści

Czy wiesz, jak możesz w GstarCAD dodać kolejny wiersz tekstu w danej komórce tabeli,
która utworzona została za pomocą narzędzia TABELA ?

Zobacz:
Chcielibyśmy dodać kolejny wiersz w nagłówku pod tekstem „Wykaz powierzchni pomieszczeń”

Po wciśnięciu Entera’a, jak by się wydawało logicznie,
niestety program przeskakuje do kolejnego wiersza w tabeli.


Z pomocą przyjdzie nam jednak kombinacja klawiszy ALT+ENTER.
Teraz możemy już dopisać kolejny wiersz w tej samej komórce.