NCOPY

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD skopiować elementy składowe bloku bez jego rozbijania lub wchodzenia
w jego edycję?

Blok wyjściowy

Po wywołaniu komendy NCOPY z zakładki Express

czytamy w linii poleceń:

Po wskazaniu okręgu i wybraniu punktu bazowego
możemy skopiować go w dowolne miejsce w rysunku.
Rysunek bazowy pozostaje bez zmian.


W analogiczny sposób postępujemy z kopiowaniem obiektów z odnośników Xref oraz z Grup.