BREAKLINE

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD automatycznie utworzyć linię przerwania?


Użyj w tym celu komendy o nazwie BREAKLINE z karty Express w panelu Edycja.

W naszym przypadku w narysowany kwadrat wrysowaliśmy linię przerwania z dolnego narożnika pod
kątem do środka górnego boku …

a następnie przycięliśmy obiekt do tak wrysowanej linii przerwania