Strefa WIedzy > Tips and tricks > KOMENDA OBRYS

KOMENDA OBRYS

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD automatycznie utworzyć obrys wskazanych obiektów bez konieczności
żmudnego, ręcznego ich obrysowywania?

Wystarczy, że użyjesz w tym celu komendy o nazwie OBRYS.

Znajdziesz ją na karcie Narzędzia główne w panelu Rysuj po rozwinięciu ikony Kreskowania.


Po narysowaniu przykładowych obiektów i użyciu ww narzędzia otrzymasz automatycznie wspólny obrys
za pomocą Polilinii.

Otrzymana Polilinia może być następnie wykorzystana do utworzenia obiektu maskującego opcją WIPEOUT.

Można w ten sposób łatwo sterować wyświetlaniem bloku na obrazach rastrowych czy kreskowaniu.