DIMREASSOC

Spis treści

Czy wiesz, że możesz przywrócić prawdziwe wartości zmodyfikowanemu tekstowi wymiaru?

Wymiar zaznaczony na rysunku jest ręcznie zmieniony.

Rys. 1

Jeśli mielibyśmy kilka wymiarów ręcznie zmienionych w projekcie, nie bylibyśmy w stanie ich nawet odnaleźć bez specjalnego
macro (lispa). Jednak za pomocą komendy DIMREASSOC

Rys. 2

możesz automatycznie przywrócić (naprawić) wartości wymiarów przywracając ich domyślną wartość.

Rys. 3
Rys. 4

POWODZENIA!