EXTRIM

Spis treści

CZY WIESZ, JAK ….
szybko przyciąć obiekty do granicy wybranego kształtu?

Problem wyjściowy

Rys. 1

Po wpisaniu w linii komend polecenia: EXTRIM
widzimy opcje na jakich obiektach zadziała funkcja.

Rys. 2

Podążając za linią poleceń wskazujemy stronę do
przycięcia

Rys. 3

Otrzymujemy następujący efekt:

Rys. 4

Po kliknięciu wewnątrz obiektu

Rys. 5

Otrzymujemy następujący efekt:

Rys. 6

Funkcja jako alternatywa dla standardowego Utnij znacznie przyspiesza codzienną pracę
w programie.