LAYDEL

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE ….
… możesz w GstarCAD usunąć warstwę, na której znajdują się różne elementy
bez konieczności żmudnego ich szukania i ręcznego kasowania?

Istnieje funkcja LAYDEL, która automatycznie wybierze elementy na warstwie do usunięcia, usunie je a następnie skasuje ww warstwę.

Zobacz:

Rys. 1
Rys. 2

Naszym celem będzie np. usunięcie żółtej warstwy o nazwie A-ściany działowe

Jeśli użyjesz ww ikonki lub w linii poleceń wpiszesz: LAYDEL program spyta się …