Strefa WIedzy > Tips and tricks > F2 – ROZWINIĘCIE LINII POLECEŃ

F2 – ROZWINIĘCIE LINII POLECEŃ

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE …
… możesz w GstarCAD rozwinąć linię poleceń i wyświetlić ją w oknie „Notatnika” bez konieczności
żmudnego przewijania czy rozciągania jej granic ?


Standardowo okno Linii Poleceń nie jest duże, zawiera kilka wierszy

Często jednak bywa konieczność przewijania linii tekstu w poszukiwaniu informacji, na które nie
starczyło tam miejsca. Aby nie niszczyć wielkości okna Linii Poleceń oraz nie przewijać strzałkami
linii tekstu w celu poszukiwania odpowiedniej frazy wystarczy użyć klawisza F2 z klawiatury

Ponowne wciśnięcie F2 lub krzyżyka zamyka okno tekstowe i powracamy do standardowego
wyglądu Linii Poleceń