TCOUNT

Spis treści

CZY WIESZ, ŻE …
… możesz w GstarCAD szybko ponumerować elementy tekstowe?

Wpisz w linii poleceń słowo: TCOUNT i zatwierdź Enterem.
Po wybraniu obiektów tekstowych możesz zadecydować o kolejności sortowania ich do wyliczania,
początkowej wartości wyliczania oraz przyroście a następnie miejscu umieszczenia numeracji:
w prefiksie, w sufiksie czy zastąpieniu istniejącego tekstu.

Po wykonaniu operacji program wyświetla linię podsumowanianp.: 4 obiekty zmodyfikowane.

W naszym przypadku efekt wygląda następująco:

Inne opcje wykorzystania tego narzędzia przedstawiają poniższe przykłady: